Log in

آموزش زبان فارسی درباره عیادت از بیمار با کارتون

Last updated on January 12, 2023 by with 37 Views and Reading Time: 10 minutes

LELB Society: A Bilingual Academy of English & Persian Forums Film Criticism Course Forum to Practice English & Persian آموزش زبان فارسی درباره عیادت از بیمار با کارتون

Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #112523

   آموزش زبان فارسی درباره عیادت از بیمار با استفاده از کارتون و انیمیشن در انجمن آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان و کودکان و نوجوانان ایرانی خارج از کشور برای تمرین خواندن و نوشتن و مکالمه زبان فارسی بر اساس آموزش غیر همزمان و آموزش همزمان در کلاس آنلاین فارسی

   کارتون شاد آقا معلم و بچه ها که برای شما انتخاب کردیم، درباره ملاقات دانش آموزان و یا عیادت آنها از معلم شان در بیمارستان است. در این داستان می بینیم که معلم دانش آموزان تصادف کرده است و به سر او ضربه وارد شده است و برای مدتی، حافظه اش را از دست داده است.

   کارتون آقا معلم و بچه ها درباره عیادت از بیمار

   کارتون زیر را با دقت ببینید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. اگر نمی توانید کارتون زیر را ببینید، می توانید بر روی لینک مستقیم ویدیو کلیک کنید تا این کارتون را به شکل مستقیم تماشا کنید.

   واژگان و اصطلاحات فارسی درباره عیادت از بیمار

   1- عیادت: ملاقات یا دیدار از بیمار

   2- حافظه: قدرت و توانایی مغز انسان که خاطرات و اتفاق ها را در خود نگاه می دارد

   3- ضربه: چیزی که محکم به سر یا بدن کسی بخورد و به آن آسیب برساند

   4- فراموشی: از یاد بردن خاطرات گذشته

   به پرسش های زیر پاسخ دهید.

   1- برای آقای اجازه، معلم بچه ها، چه مشکلی پیش آمده بود؟

   2- چرا آقای اجازه دچار فراموشی شده بود؟

   3- در داستان، به شکل غیر مستقیم، سن آقای اجازه گفته می شود. آیا می توانید بگویید آقای اجازه چند سال دارد؟

   4- بچه ها چطور می خواستند به آقای اجازه کمک کنند تا حافظه اش را دوباره به دست بیاورد؟

  • #112539

   آقای اجازه با ماشین تسادف کرد و همه خاترات بیست سال قبل را یادش رفت

   چون که او در هال تسادف کردن کله سرش به جایی خورده بود

   آقای اجازه بیست و هشت سالش است

   آن ها میخواستند هر چیزی که میتواند کمک کند که هافره ی آقای اجازه را برمیگرداند به او نشان بدهند

   • #112545

    بله، خیلی خوب و کامل به همه پرسش ها پاسخ دادید. در پاسخ شما، اشتباه های زیر وجود دارد:

    تسادف = تصادف

    حافزه = حافظه

    خاترات = خاطرات

    در هال تسادف = در حال تصادف

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

Leave a Comment