نمونه مصاحبه آیلتس برای هر 3 بخش اسپیکینگ به همراه پرسش های رایج

نمونه مصاحبه آیلتس برای هر 3 بخش اسپیکینگ به همراه پرسش های رایج و ده ها مصاحبه ضبط شده توسط زبان آموزان آکادمی LELB Society در نمونه مصاحبه های زیر، مصاحبه کننده، دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با تخصص تدریس آنلاین انگلیسی و موسس LELB Society می باشد. برای مطالعه و … Read more

This lesson was published on Nov 15, 2020 by

Login to study this lesson.