Log in

پرورش کودک دوزبانه درباره حیوانات با کودک 3 ساله به زبان انگلیسی

پرورش کودک دوزبانه با موضوع حیوانات با کودک 3 ساله به زبان انگلیسی به همراه ویدیو و توضیح فعالیت های آموزشی به کار رفته شده با حضور بیتا حریری اصل، کودک سه ساله ای که زبان انگلیسی را می آموزد

فعالیت آموزشی

در این تمرین برای پرورش کودک دوزبانه، از بیتا حریری اصل خواسته می شود تا با ذکر نام حیوانات، عروسک حیوانات را به پدرش تحویل دهد. همچنین، در بعضی مواقع، صدای حیوانات نیز تقلید می شود. لطفا دقت داشته باشید که این فعالیت باید کاملا شاد و همراه با بازی باشد و اگر چنانچه کودک دوزبانه در حین انجام این فعالیت، شیطنت و بازیگوشی کرد، باید کاملا صبور باشیم و کودک دوزبانه را سرزنش نکنیم.

Related vocabulary, phrases and idioms

Leave a Comment

Chat