Log in

آموزش زبان فارسی درباره ماری کوری برای غیر فارسی زبانان

آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان درباره زندگی ماری کوری به همراه ویدیو و آموزش واژگان و اصطلاحات فارسی در متن و بافت واقعی ویدیوی درس زندگی ماری کوری شما در ویدیوی زیر درس زندگی ماری کوری را می بینید. بعد از دیدن ویدیو، متن درس را خوانده و واژگان فارسی جدید آن را

Read more


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 197 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

6 comments on “آموزش زبان فارسی درباره ماری کوری برای غیر فارسی زبانان”

 1. 1. ماری کوری برنده دو جایزه نوبل، درمان سرطان، کشف اشعه ایکس و کمک به سربازان بیمار شد.

  2. ماری به پزشکان کمک کرد برای اینکه اشعه ایکس و درمان سرطان را کشف کرد.

  3. ماری کوری به دلیل دختر بودن نتوانست به دانشگاه برود، بنابراین به پاریس سفر کرد و در آنجا درس خواند.

  4. ماری کوری همیشه از اشعه ایکس استفاده می کرد، بنابراین بدن او را مسموم کرد و مرد.

  5. حتی اگر انجام کاری سخت باشد، اگر تمام تلاش خود را بکنید این اتفاق خواهد افتاد.

  • آفرین، اینقدر درست و با دقت جواب دادی.
   البته ماری کوری به طور مستقیم خودش در مورد درمان سرطان کار نکرده بود. اختراع اشعه ایکس و کاربردهای مختلف آن در شناسایی بیماری ها در درمان سرطان تاثیر داشته است.

 2. ۱- .ماری کوری دانشمند بزرگی بود. او دو جایز نوبل گرفت و رادیواکتیو را کشف کرد
  ۲- .اختراع او به دکتر ها اجازه می داد داخل بدن را ببینند
  ۳- .ماری در زندگی خود سختیهای زیادی داشت مثل اینکه مجبور شد برای رفتن به دانشگاه به پاریس برود, همسرش مرد, و خودش سرطان خون گرفت
  ۴- . تابش اشعه ایکس باعث شد کم کم ماری سرطان خون بگیرد
  ۵- .من یاد گرفتم که ماری کوری یک زن با پشتکار و مستقلی بود

  • آفرین، درست و دقیق پاسخ دادی.
   ماری کوری با تلاش مداوم به موفقیت رسید. به نظر من او خستگی ناپذیر بود. برای همین سختی های زندگی او را نا امید نمی کرد.

 3. ماری کوری یک مخترع و دانشمند بزرگ بود و در جنگ جهانی اول، به مجروحان جنگی کمک بزرگی کرد.

  • بله کاملا درست است. ماری کوری بسیار فداکار بود و به این فکر بود که به دیگران کمک کند. متاسفانه به خاطر همه این فداکاری ها در نهایت خودش دچار سرطان خون شد و از دنیا رفت

Leave a Comment