تمرین روخوانی متون فارسی با موضوع بهداشت فردی

Reading Aloud in Persian at LELB Society about Hygiene in an Online Persian Class

Read more

تمرین برای زمان های حال و گذشته استمراری

Learn Persian Grammar Present & Past Continuous at LELB Society with practice and examples

Read more

رعایت بهداشت فردی برای آموزش آنلاین زبان فارسی

online-persian-class about observe personal hygiene at LELB Society

Read more

هدف گذاری سال نو در کلاس آنلاین زبان فارسی به شکل مصاحبه

Online Persian Class at LELB Society about New Year's Resolution in Farsi Sample 7

Read more

بازی نقش دکتر و بیمار در کلاس آنلاین زبان فارسی

Online Persian Class Role Play doctor patient at LELB Society

Read more

داستان گویی در کلاس آنلاین فارسی و گفتگو با مدرس

Storytelling in Farsi at LELB Society An Online Persian Class Sample

Read more

داستان شاهین و بلبل – آموزش فارسی با داستان

The Hawk and the Nightingale at LELB Society to learn English with fairy tales

Read more

انجام پژوهش درباره کرونا در کلاس آنلاین زبان فارسی

Learn Persian Online by Doing Research on CoronaVirus at LELB Society

Read more

داستان مار و عقاب – آموزش فارسی با داستان

The Serpent and the Eagle - English Fairy tale to practice English with podcast and vocabulary at LELB Society

Read more

تمرین خلاصه نویسی در فارسی با داستان قورباغه و گاو نر

Learn Persian Online Story the Frog and the Ox at LELB Society

Read more