زمانبندی کارهای روزانه در انجمن آموزش زبان فارسی

#110927

بله، درسته امیرعلی. با شما موافق هستم. زمانبندی کارهای روزانه و مدیریت زمان به ما کمک می کنه تا کارهای خودمون رو با نظم بهتری انجام بدیم و کیفیت انجام کارها هم بهتر میشه.

اگه عادت نداری به برنامه ریزی و مدیریت زمان، خیلی مهم نیست، چون می تونی خیلی آسون به این کار عادت کنی. تنها کافی است که هر روز فقط چند دقیقه تلاش کنی که کارهای خودت رو مثلا روی کاغذ بنویسی. حتی می تونی روز اول، با پنج دقیقه، این کار رو شروع کنی. روز دوم، زمان برنامه ریزی رو بیشتر کنی، مثلا ده دقیقه.

بعدش باید سعی کنی که کارهایی رو که نوشتی انجام بدی و انضباط در کار داشته باشی. اگه کاری که می خواهی انجام بدی، کمی سخت هست، می تونی از دیگران کمک بگیری و بعد از انجام دادن آن کار، به خودت پاداش بدهی تا انگیزه خوبی برای خودت به وجود بیاری.

Categories:

This page was published on by