یادگیری زبان فارسی آنلاین با اینترنت

#108357
Samira Ghafari
Participant

من از موبایل بیشتر از بقیه ی وسایل ارتباط جمعی استفاده میکنم.

بله من راضی هستم از ین که آنلاین زبان فارسی را یاد بگیرم.

با انترنت آدم ها می‌توانند از راه دور با هم در ارتباط باشند.

Categories:

This page was published on by