Log in

یادگیری زبان فارسی آنلاین با اینترنت

Last updated on [modified_date] by | 16 Views | Reading Time: 3 minutes
#108357
Samira Ghafari
Participant

من از موبایل بیشتر از بقیه ی وسایل ارتباط جمعی استفاده میکنم.

بله من راضی هستم از ین که آنلاین زبان فارسی را یاد بگیرم.

با انترنت آدم ها می‌توانند از راه دور با هم در ارتباط باشند.