کلاس گروهی انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان با هزاران درس و ویدیو

کلاس گروهی انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان با هدف پرورش کودک دوزبانه و یادگیری آسان انگلیسی و فارسی با روشی شاد و سرگرم کننده و استفاده از هزاران درس انگلیسی و فارسی به همراه ویدیو شرایط کلاس گروهی انگلیسی ویژه کودکان برای شرکت در این کلاس گروهی، نیاز به هیچ اپلیکیشن یا برنامه جانبی نیست. … Read more

This lesson was published on Feb 20, 2022 by

Login to study this lesson.