Log in

آموزش خواندن و نوشتن فارسی درباره شغل پرستاری

Last updated on September 24, 2022 by with 32 Views and Reading Time: 12 minutes

LELB Society: A Bilingual Academy of English & Persian Forums Practice Writing in Farsi for Farsi Learners آموزش خواندن و نوشتن فارسی درباره شغل پرستاری

Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #109314

   شغل پرستاری یکی از مشاغل دشوار و حساس می باشد، زیرا یک پرستار باید خیلی مهربان و وظیفه شناس باشد. برای آشنایی بیشتر با کار پرستاری، درس فارسی زندگی فلورانس نایتینگل را بخوانید. این درس فارسی به همراه ویدیو می باشد. شما می توانید با خواندن این درس فارسی و تماشای ویدیوی آن، با واژگان و اصطلاحات فارسی درباره مشاغل، به ویژه کار پرستاری آشنا شوید و تلفظ درست واژگان فارسی را بیاموزید.

   همچنین می توانید نسخه انگلیسی این درس فارسی را نیز بخوانید. این روش به شما کمک می کند تا پرورش کودک دوزبانه مسلط به فارسی و انگلیسی برای شما امکان پذیر گردد.

   پس از خواندن این درس فارسی، به دو پرسش زیر پاسخ دهید.

   1- به نظر شما، چرا فلورانس نایتینگل به عنوان یک پرستار نمونه به جهان معرفی شده است؟

   2- چرا سربازان نظامی به فلورانس نایتینگل بانوی چراغدار می گفتند؟

  • #109530
   Samira Ghafari
   Participant

   برای این که از بیماران‌ به خوبی مراقبت کرد و توصیه‌های بهداشتی و خوبی به ارایه داد.

   چون که هر شب با فانوس به بیماران سر می زد.

   • #109538

    آفرین امیرعلی. کاملا خوب و درست نوشتی. فلورانس نایتینگل یک پرستار خیلی مهربان و کاربلد بود. همه بیماران از مراقبت های بی نظیر او کاملا راضی بودند و به او احترام می گذاشتند.

    توصیه‌های بهداشتی و خوبی به ارایه داد –> توصیه‌های بهداشتی و خوبی به آنها (پرستارهای دیگر و بیماران) ارایه می داد

  • #109596
   Assal Rabiy
   Participant

   ۱:او تغییر زیادی در شغل پرستاری یخاد کرد، او سربازان مجروح را نجات می داد. هدف فلورانس بهبود مراقبت های پرستاری برای بیماران بود.

   ۲:برای آنکه او هر شب فانوس به دست می گرفت و به دیدن بیماران خود سر می زد.

   • #109599

    آفرین آلتا. از اینکه به این خوبی، فارسی نوشتن رو تمرین می کنی، خیلی خوشحالم.

    فلورانس نایتینگل برای سربازان جنگی که مجروح می شدند خیلی زحمت می کشید و با مهربانی از آنها پرستاری و مراقبت می کرد.

    یخاد کرد = ایجاد کرد

    به دیدن بیماران خود سر می زد. = به دیدن بیماران خود می رفت / به بیماران خود سر می زد.

Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

Leave a Comment