بازگشت ماشین های پرنده – آموزش آنلاین زبان فارسی برای سطح پیشرفته

بازگشت ماشین های پرنده بازگشت ماشین های پرنده قالیچۀ پرنده در روایت‌های زیادی مورد اشاره قرار گرفته است. موضوع قالیچۀ پرنده در دنیای امروز به شکل ماشین‌های پرنده درآمده است. بعضی از ما در مورد ماشین های پرنده شنیده ایم. بعضی از ما حتی تصاویر، پویانمای ها و فیلم هایی در این مورد دیده ایم. … Read more

This lesson was published on Aug 01, 2020 by

Login to study this lesson.

2 comments on “بازگشت ماشین های پرنده – آموزش آنلاین زبان فارسی برای سطح پیشرفته”

 1. قالیچه ی پرنده فرشی است که با جادو پرواز میکند. قالیچه ی پرنده در فیلم علاء الدین و غول چراغ جادو هم پیدا میشود

  ماشین پرنده ماشینی است که با بال های آهنی پرواز میکند. در بعضی از فیلم ها که در باره ی آینده هستند هم ماشین پرنده است

  من زیاد فیلم ها در باره ی آینده زیاد ندیدم پس یادم نیست

  بله من وقتی میخواستم به دانمارک بروم با هواپیما رفتم

  • جالب است که بدانید ماشین پرنده در حال حاضر نیز، وجود دارد. همچنین، ماشین هایی که بدون راننده حرکت می کنند
   این ماشین ها و ربات ها با هوش مصنوعی کار می کنند، مانند ماشین ها یا خودرو هایی که در کارخانه تسلا ساخته می شوند

Leave a Comment