کلاغ تشنه و کوزه آب – آموزش زبان فارسی با داستان

کلاغ تشنه و کوزه آب کلاغ تشنه و کوزه آب – آموزش آنلاین زبان فارسی با داستان، برگرفته از داستان های ازوپ، به قلم محمد حسین حریری اصل، به همراه پادکست و ویدیوی آموزشی، یادگیری واژگان جدید، و پرسش و پاسخ در یک بیابان خشک و بی آب، کلاغی که خیلی تشنه بود، کوزه آبی … Read more

This lesson was published on Dec 19, 2020 by

Login to study this lesson.

6 comments on “کلاغ تشنه و کوزه آب – آموزش زبان فارسی با داستان”

Leave a Comment