Log in

داستان کشاورز و روباه – آموزش فارسی با داستان

Published on January 29th, 2021 | Last updated on August 8th, 2023 by | Category: Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos | 8 Comments on داستان کشاورز و روباه – آموزش فارسی با داستان | 140 Views | Reading Time: 1 minute

داستان کشاورز و روباه برای آموزش آنلاین زبان فارسی با داستان برگرفته از داستان های ازوپ، با ترجمه علیرضا مامانی به همراه پادکست و لیست واژگان

در روزی از روزها، کشاورزی کینه از روباهی به دل گرفته بود به خاطر اینکه او یکی از مرغ هایش را دزدیده و خورده بود.

سر انجام، کشاورز آن روباه را گرفت و مصمم شد که انتقام سختی از او بگیرد. به همین منظور، او چند طناب برداشت و آنها را محکم به دم روباه گره زد. سپس، طناب ها را به روغن آغشته کرد و آنها را آتش زد.

روباه بیچاره هم که دمش آتش گرفته بود، با ترس شدید به سمت مزرعه ی کشاورز پا به فرار گذاشت و با دم سوزان و آتشین خود، مزرعه ی ذرتها را سوزاند و همه ی محصولات آن کشاورز را از بین برد.

چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی

به فکر فریب دادن و آسیب رساندن به دیگران نباش، چون اول از همه، خودت را فریب می دهی و به خودت آسیب می رسانی.

واژگان جدید

سوزاندن: آتش زدن

مصمم شد: تصمیم گرفت

طناب ها را به روغن آغشته کرد: به طناب ها روغن مالید

انتقام: تنبیه کردن سخت به خاطر کاری که انجام داده شده و مورد خوشایند کسی نبوده

کینه: حس بدی که کسی از کسی دیگر یا کسی از چیزی به دل میگیرد زیرا او یا آن کس یا چیز کاری را انجام داده که مورد خوشایند او نبوده یا به آن طرف آسیب رسانده است

پا به فرار گذاشت: فرار کرد

فریب دادن: گول زدن

پرسش و پاسخ

چرا کشاورز از روباه کینه به دل گرفته بود؟

آیا روباه یکی از ذرتهای کشاورز را خورده بود؟

از ضرب المثل چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی چه نتیجه ای میگیرید؟

8 comments on “داستان کشاورز و روباه – آموزش فارسی با داستان”

  • بله، با شما موافق هستم. روباه بیچاره، درد و رنج زیادی کشید وقتی کشاورز دمش را آتش زد. ولی سرانجام، آتش دم روباه، همه مزرعه کشاورز را به آتش کشید و نابود کرد.

  • با شما موافق هستم. آتشی که کشاورز خودش روشن کرده بود، به سمت خودش و مزرعه اش بازگشت و همه دار و ندار کشاورز را بر باد داد.

  • بله، معنی ضرب المثل چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی همین است که شما توضیح دادید. در واقع، بدخواهی برای دیگران سرانجام خوبی ندارد و معمولا نتیجه بد آن به سمت خود آدم بدخواه برمی گردد

 1. در روزی از روزها کشاورزی کینه از روباهی به دل گرفته بود به خاطر اینکه او یکی از مرغهایش را دزدیده بود.
  سر انجام او آن روباه را گرفت و مصمم شد که انتقام سختی از او بگیرد به همین منظور او چند طناب برداشت و آنها را به هم گره زد بعد آنها را روی روغن گذاشت و آنها را آتش زد.
  آن روباه هم با ترس شدید رفت به مزرعه ی آن کشاورزی که او را گرفته بود و از زیر مزرعه ی ذرتها را سوزاند و همه ی محصولات آن کشاورز را از بین برد.
  چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی.
  واژگان جدید.
  سوزاندن: آتش گرفتن.
  انتقام: تنبیه کردن سخت به خاطر کاری که انجام داده شده و مورد خوشایند کسی نبوده
  کینه: حس بدی که کسی از کسی دیگر یا کسی از چیزی به دل میگیرد زیرا او یا آن کس یا چیز کاری را انجام داده که مورد خوشایند او نبوده یا به آن طرف آسیب رسانده است.
  درک مطلب.
  چرا کشاورز از روباه کینه به دل گرفته بود؟
  آیا روباه یکی از ذرتهای کشاورز را خورده بود؟
  از ضرب المثل چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی چه نتیجه ای میگیرید؟

Leave a Comment

Chat