Log in

داستان کشاورز و روباه – آموزش فارسی با داستان

داستان کشاورز و روباه برای آموزش آنلاین زبان فارسی با داستان برگرفته از داستان های ازوپ، با ترجمه علیرضا مامانی به همراه پادکست و لیست واژگان Watch this video on YouTube در روزی از روزها، کشاورزی کینه از روباهی به دل گرفته بود به خاطر اینکه او یکی از مرغ هایش را دزدیده و خورده

Read more


About Alireza Mamani

Alireza Mamani

View All 4 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

4 comments on “داستان کشاورز و روباه – آموزش فارسی با داستان”

  • بله، معنی ضرب المثل چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی همین است که شما توضیح دادید. در واقع، بدخواهی برای دیگران سرانجام خوبی ندارد و معمولا نتیجه بد آن به سمت خود آدم بدخواه برمی گردد

 1. در روزی از روزها کشاورزی کینه از روباهی به دل گرفته بود به خاطر اینکه او یکی از مرغهایش را دزدیده بود.
  سر انجام او آن روباه را گرفت و مصمم شد که انتقام سختی از او بگیرد به همین منظور او چند طناب برداشت و آنها را به هم گره زد بعد آنها را روی روغن گذاشت و آنها را آتش زد.
  آن روباه هم با ترس شدید رفت به مزرعه ی آن کشاورزی که او را گرفته بود و از زیر مزرعه ی ذرتها را سوزاند و همه ی محصولات آن کشاورز را از بین برد.
  چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی.
  واژگان جدید.
  سوزاندن: آتش گرفتن.
  انتقام: تنبیه کردن سخت به خاطر کاری که انجام داده شده و مورد خوشایند کسی نبوده
  کینه: حس بدی که کسی از کسی دیگر یا کسی از چیزی به دل میگیرد زیرا او یا آن کس یا چیز کاری را انجام داده که مورد خوشایند او نبوده یا به آن طرف آسیب رسانده است.
  درک مطلب.
  چرا کشاورز از روباه کینه به دل گرفته بود؟
  آیا روباه یکی از ذرتهای کشاورز را خورده بود؟
  از ضرب المثل چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی چه نتیجه ای میگیرید؟

Leave a Comment