Log in

انگلیسی پایه هشتم درس دوم با ویدیو و آموزش واژگان در متن

انگلیسی پایه هشتم درس دوم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس دوم به همراه ویدیو و پادکست آموزشی برای تمرین تلفظ واژگان و آموزش واژگان انگلیسی در متن، تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش تدریس آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس دوم Watch this video on YouTube. Lesson 2 Conversation Listen to the English…

انگلیسی پایه هشتم درس چهارم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس چهارم با ویدیو و توضیحات کامل

انگلیسی پایه هشتم درس چهارم با ویدیو و پادکست آموزشی تدریس شده توسط دانش آموزش پایه هشتم با مشکل بینایی به همراه توضیحات کامل و فرم ارسال دیدگاه برای مطرح کردن پرسش های انگلیسی و دریافت پاسخ مفصل و سریع از طرف مدرسین زبان انگلیسی ما ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس چهارم Watch this video…

داستان پشه و گاو نر – آموزش فارسی با داستان

The Gnat and the Bull to learn English with fairy tales at LELB Society with podcast and new vocabulary

داستان پشه و گاو نر برای آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان و نوجوانان برگرفته از داستان های ازوپ به نوشته علیرضا مامانی به همراه پادکست و واژگان مهم Watch this video on YouTube. روزی از روزها، پشه کوچکی به مدت طولانی بر روی شاخ یک گاو نر بزرگ و تنومند نشست و استراحت کرد.…

داستان کشاورز و روباه – آموزش فارسی با داستان

The Fox and the Farmer from Aesop at LELB Society to improve your English with stories

داستان کشاورز و روباه برای آموزش آنلاین زبان فارسی با داستان برگرفته از داستان های ازوپ، با ترجمه علیرضا مامانی به همراه پادکست و لیست واژگان Watch this video on YouTube. در روزی از روزها، کشاورزی کینه از روباهی به دل گرفته بود به خاطر اینکه او یکی از مرغ هایش را دزدیده و خورده…

Chat