آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم با بازخورد مدرس

آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم برای سنجش مهارت های زبان انگلیسی در بین دانش آموزان پایه هشتم به همراه فرم ارسال دیدگاه برای طرح پرسش دانش آموزان و دریافت پاسخ از طرف مدرس زبان انگلیسی آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم Teacher’s Name: Mohammad Hossein Hariri Asl Student’s Grade: 8 Student’s Full … Read more

انگلیسی پایه هشتم درس دوم با ویدیو و آموزش واژگان در متن

انگلیسی پایه هشتم درس دوم به همراه ویدیو و پادکست آموزشی برای تمرین تلفظ واژگان و آموزش واژگان انگلیسی در متن، تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش تدریس آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس دوم Lesson 2 Conversation Listen to the English teacher and the student talking … Read more

Learn Anything Online with 4000 Great Lessons

Learn Anything Online Together Campaign is aimed at providing equal and mutual opportunities for LELB Society’s learners to study our premium lessons and let others study, too, in return. In other words, we don’t believe in something for nothing. Therefore, to access all of our premium lessons for free, including thousands of lessons, carefully illustrated … Read more