انگلیسی پایه هشتم درس چهارم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس چهارم با ویدیو و پادکست آموزشی تدریس شده توسط دانش آموزش پایه هشتم با مشکل بینایی به همراه توضیحات کامل و فرم ارسال دیدگاه برای مطرح کردن پرسش های انگلیسی و دریافت پاسخ مفصل و سریع از طرف مدرسین زبان انگلیسی ما ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس چهارم Lesson 4 Conversation … Read more

آموزش انگلیسی به کودکان درباره رفتن به دکتر برای پرورش کودک دوزبانه

آموزش انگلیسی به کودکان درباره رفتن به دکتر برای پرورش کودک دوزبانه مسلط به انگلیسی و فارسی با استفاده از بازی های جذاب و فعالیت های آموزشی مناسب برای کودکان و خردسالان فعالیت آموزشی در این کلاس، با کودک سه ساله انگلیسی صحبت می شود و بازی می شود. نقش بازی و برقراری ارتباط با … Read more

Gynecology – 601 Words You Need to Know to Pass Your Exam

Definition of Gynecology from 601 Words You Need to Know to Pass Your Exam in real context and with authentic examples for advanced learners of English and GRE candidates /ˌɡīnəˈkäləjē/ (noun) Definition a medical doctor specializing in diagnosing and treating the diseases related to women’s reproductive health Example A gynecologist is a doctor or physician … Read more

Osteopath 601 Words You Need to Know

Osteopath 601 Words You Need to Know /ˈɒs.ti.əʊ.pæθ/ (noun) Definition a medical doctor who treats injuries to bones, skeleton and muscles by pressing, moving, manipulating or massaging them, chiropractor Example A doctor of osteopathic medicine (DO) is a licensed physician who aims to improve people’s overall health and wellness by treating the whole person, not … Read more

Internist 601 Words You Need to Know

Internist 601 Words You Need to Know /ˈɪn.tɜː.nɪst/ (noun) Definition a medical doctor who specializes in diagnosing and treating physical diseases that affect internal organs without performing any surgery or medical operation Example An internist is a doctor of internal medicine. They’re doctors who specialize in the internal organs and systems of the body, but … Read more

English Essay 45: Testing New Products on Animals

Topic: As public safety is of the highest importance, it is often necessary to test new products on animals. I is better for a few animals to suffer than for human life to be placed at risk by untested products. Instructions: Write a report for an educated non-specialist audience for or against the above. Essayist: … Read more