Log in

داستان روباه و بز – آموزش فارسی با داستان

Published on March 16th, 2021 | Last updated on March 23rd, 2021 by | Category: Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos | 29 Comments on داستان روباه و بز – آموزش فارسی با داستان | 204 Views | Reading Time: 1 minute

داستان روباه و بز – آموزش فارسی با داستان برای کودکان و نوجوانان ایرانی خارج از کشور و آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به همراه پادکست و ویدیوی آموزشی، آموزش واژگان و اصطلاحات و پرسش و پاسخ برای درک مطلب

متن داستان

روزی روزگاری، در یک دشت کم آب، روباهی برای خوردن آب، به داخل چاه عمیقی افتاد و هرچه تلاش کرد، نتوانست از چاه بیرون بیاید.

در همان زمان که روباه در چاه افتاده بود، بزی که بسیار تشنه بود به همان چاه نزدیک شد و روباه را دید و از او پرسید که آیا آب آن چاه تمیز هست که بنوشد؟

روباه در حالی که سعی داشت ناراحتیش را مخفی کند، با فریب و حیله، بز را تشویق کرد که به داخل چاه بیاید و از آب گوارا و خنک داخل چاه بنوشد.

بز هم بر اثر تشنگی زیاد، به داخل چاه پرید و شروع به نوشیدن آب کرد. سپس، روباه به بز گفت که هر دوی آنها به تله افتاده اند و راه حلی ارائه داد تا هر دو بتوانند فرار کنند.

روباه به بز گفت: “اگه تو پاهای جلوت رو روی دیوار بگذاری و سرت رو پایین بیاری، من می تونم بپرم روی پشتت و بعد از چاه بیام بیرون و تو رو هم نجات بدم.”

بز ساده لوح هم به حرف روباه حیله گر گوش داد. سپس، روباه بر روی پشت بز پرید و پاهایش را بر روی شاخ های بز گذاشت و دیواره چاه را گرفت و از چاه بیرون آمد. 

ولی پس از بیرون آمدن از چاه، به قول خود وفا نکرد و به بز کمکی نکرد و از آنجا دور شد.

وقتی هم که بز روباه را به خاطر شکستن پیمان خود سرزنش کرد، روباه در پاسخ گفت:

“ای بز نادان، اگه ذره ای عقل تو سرت بود، قبل از اینکه خودت رو داخل چاه بندازی، به فکر راه گریز و فرار هم می افتادی و بی گدار به آب نمی زدی!”

ضرب المثل در داستان

بی گدار به آب زدن

معنی ضرب المثل

ضرب المثل بی گدار به آب زدن، کنایه از این دارد که فردی بدون فکر کردن، کاری را انجام می دهد بدون این که سرانجام و عاقبت آن کار را در نظر بگیرد.

واژگان جدید

عمیق: گود، ژرف، دارای عمق زیاد

مخفی کردن: پنهان کردن

قول: عهد، پیمان

نوشیدن: خوردن آب و مایع جات

تشویق کردن: ایجاد انگیزه در فردی برای انجام کاری

آب گوارا: آب خنک و مناسب برای نوشیدن

تله: دام

راه حلی ارائه داد: نقشه ای را پیشنهاد کرد تا مشکلی حل شود

به قول خود وفا نکردن: عهد و پیمان خود را شکستن

سرزنش کردن: انتقاد کردن به خاطر انجام کاری نامناسب

ذره ای عقل: اندکی خرد و دانش

گریز: فرار

پرسش و پاسخ

1- چرا بز بدون آنکه فکر کند به درون چاه پرید؟
2- از این داستان چه نتیجه ای می گیرید؟
3- آیا ما هم باید مثل بز نادان، بدون فکر کاری را انجام دهیم؟
4- بدون فکر کاری را انجام دادن چه مشکلاتی را ایجاد می کند؟
5- آیا بز بر اثر تشنگی در چاه پرید؟
6- معنی این ضرب المثل چیست؟

بی گدار به آب زدن

29 comments on “داستان روباه و بز – آموزش فارسی با داستان”

 1. ۱- .او در چاه پرید برای اینکه خیلی تشنه بود
  ۲- .یاد گرفتم که همیشه باید قبل از انجام کاری فکر کنی
  ۳- .ما نباید بدون فکر کارها را انجام دهیم برای اینکه ممکن است مشکلات زیادی ایجاد کند
  ۴- .انجام کارها بدون فکر کردن می تواند باعث مشکلات بزرگ و کوچک شود
  ۵- .بله. من فکر می کنم او این کار را کرد به به خاطر تشنگی
  ۶- .یعنی انجام دادن ایک کاری بدون فکر کردن

  • آفرین، خیلی خوب بود.
   یک تصمیم عجولانه می تواند عاقبت بدی داشته باشد.
   فکر می کنی وقتی تو دردسر می افتیم بهترین کار چی هس؟

   • .شما نباید بترسید. باید خودتان را آرام کنی و بعد به این فکر کنی که چیکار کنی پس مشکلی پیش نیاد

    • آفرین، کاملا درست است. ترس و استرس، مانع از فکر کردن می شود. در شرایط سخت، تصمیم عجولانه می تواند سرانجام بدی برایمان داشته باشد.

   • بهترین کاری که می توان در زمان خطر انجام داد این است که همیشه آرام باشید تا مغزتان بهتر کار کند

    • بله، کاملا درست است. علاوه بر آن، در هنگام بروز مشکل یا خطر می توانیم از دیگران هم کمک بگیریم. مشورت کردن و جستجوی بهترین راه حل نیز در تصمیم گیری درست به ما کمک می کند.

  • همانطوری که به درستی گفتید، یک انسان عاقل، اول فکر می کند و بعد کاری را انجام می دهد. در این مورد، ضرب المثلی در زبان فارسی وجود دارد که می گوید: چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

   ایک کاری = یک کاری

 2. 1- بز چون تشنه بود داخل چاه پرید و روباه گفت آب خوب و سرد است.
  2- از داستان می دانم که نباید نادان باشید و قبل از انجام کاری فکر کنید.
  3- مثل بز نادان نباشیم چون ممکن است ما را به دردسر بیاندازد.
  4- اگر کاری را بدون فکر انجام دهید ممکن است آسیب ببینید.
  5- بز چون تشنه بود به چاه پرید و روباه او را متقاعد کرد.
  6- معنی ضرب المثل این است که نگذارید کسی شما را گول بزند و قبل از انجام کاری فکر کنید.

  • آفرین، بسیار خوب بود.
   می دانید در این نوع داستان ها، هر کدام از حیوانات نماد یک نوع شخصیت هستند. می توانید بگویید که بز و روباه در داستان ها نماد چه نوع شخصیتی هستند؟

 3. 1- بز بدون آنکه فکر کند به درون چاه پرید چون خیلی تشنه بود و روباه گفت که آب در چاه خیلی گوارا و خنک بود.
  2- از این داستان نتیجه ای می گیرم که باید در مورده چیزی را عمیقی فکر کن قبل از این چیز را انجام داد.
  3- نه، ما هم باید مثل بز نادان، بدون فکر کاری را انجام ندهیم.
  4- بدون فکر کاری را انجام دادن، مشکلاتی را ایجاد می کند مثل تله افتاد.
  5- بله، بز بر اثر تشنگی در چاه پری

  • خیلی خوب بود. آفرین به تو
   در مورده چیزی را عمیقی فکر کن قبل از این چیز را انجام داد ==> باید در مورد هر چیزی، خوب و عمیق فکر کنیم، قبل از اینکه آن کار را انجام بدهیم
   جواب پرسش 3 عالی بود، آفرین
   پرسش 4: مثل تله افتاد ==> مثل به تله افتادن – شما باید از مصدر یا infinitive استفاده کنید
   بله، بز بر اثر تشنگی در چاه پری ==> در چاه پرید

 4. روزی روزگاری یک روباه در چاه عمیقی افتاد.
  در همان موقع که روباه در چاه افتاده بود, یک بز آمد نزدیک همان چاه و روباه را دید و از او پرسید که آیا آب آن چاه تمیز هست که بنوشد؟
  روباه در حالی که سعی داشت ناراحتیش را مخفی کند, به بز گفت که بیاید و از این آب بنوشد و میگفت که این آب عالیست و این بهترین آبیست که من خورده ام و او را تشویق کرد که از آن آب بخورد.
  آن بز هم بر اثر تشنگی زیاد پرید در چاه ولی بعد از اینکه از آن آب نوشید روباه او را متوجه خطری که آنها را تحدید میکرد کرد و راه حلی ارائه داد تا هر دو بتوانند فرار کنند.
  او به بز گفت که اگر تو چهار تا پایت را به روی دیوار بگزاری و سرت را پایین بیاوری, من موفق میشوم فرار کنم و بعد, به تو کمک میکنم تا فرار کنی.
  بعد از اینکه اینرا گفت بز آماده شد و روباه پاهایش را بر روی شاخهای بز گذاشت و خودش را محکم کرد و بعد از اینکه از چاه بالا آمد با سرعت فرار کرد.
  وقتی که بز او را سرزنش کرد بابت اینکه به قول خود وفا نکرده, او گفت که ای بز نادان اگر تو نادان نبودی کاری نمیکردی که باعث شود در کاری بیفتی که نه تو باعث آن بودی و نه خطری داشتی که از آن رها شوی.
  عمیق: با سطح پایین.
  مخفی کردن: پنهان نگه داشتن.
  قول: عهد.
  چرا بز بدون آنکه فکر کند به درون چاه پرید؟
  از این داستان چه نتیجه ای میگیرید؟
  آیا ما هم باید مثل بز بدون فکر کاری را انجام دهیم؟
  بدون فکر کاری را انجام دادن چه معایبی دارد؟
  آیا بز بر اثر تشنگی در چاه پرید؟
  معنای این ضرب المثل چیست؟

  • همکار گرامی، جناب آقای علیرضا مامانی عزیز،
   با سپاس فراوان از تلاش شما، من متن ترجمه شده شما رو ویرایش کردم و یک ضرب المثل مرتبط برای داستان پیدا کردم.
   باز هم سپاسگزارم.

Leave a Comment

Chat