داستان کوه لرزان – آموزش فارسی با داستان

داستان کوه لرزان برای آموزش فارسی با داستان به همراه پادکست و لیستی از واژگان و اصطلاحات مناسب برای آموزش آنلاین زبان فارسی با داستان متن داستان در یک روستای زیبا، کوه بلندی بود که مردم روستا آن را خیلی دوست داشتند. روزی از روزها، آن کوه بلند شروع به لرزیدن کرد و صدای بلندی … Read more

This lesson was published on Apr 16, 2021 by

Login to study this lesson.