داستان مار و عقاب – آموزش فارسی با داستان

داستان مار و عقاب برای آموزش آنلاین زبان فارسی با داستان به کودکان و نوجوانان ایرانی داخل و خارج از کشور به همراه پادکست یا ویدیوی آموزشی، لیستی از واژگان و اصطلاحات و پرسش و پاسخ متن داستان روزی روزگاری، یک مار و یک عقاب با ضربات مرگبار داشتند با هم می جنگیدند. در این … Read more

This lesson was published on Mar 21, 2021 by

Login to study this lesson.

11 comments on “داستان مار و عقاب – آموزش فارسی با داستان”

 1. روزی روزگاری یک مار و یک عقاب داشتند با هم با ضربات مرگبار کش مکش میکردند.
  مار بر عقاب برتری داشت و میخواست عقاب را خفه کند.
  در این هنگام ناگهان یک مرد روستایی آنها را دید و به سمت آنها آمد و عقاب را آزاد کرد.
  مار که از فرار طعمه ی خود عصبانی شده بود ، سم خود را به لیوانی که مرد روستایی با خود داشت و در آن نوشیدنی میخورد تزریق کرد.
  روستایی که از خطر خود آگاه نبود ، در آستانه نوشیدن بود که عقاب با بال خود به دست او ضربه زد و با گرفتن لیوان نوشیدنی ، آن را از دست مرد روستایی گرفت و به جایی دیگر برد.
  جواب خوبی خوبیست.
  کش مکش: جنگ, مبارزه.
  مرگبار: به حدی که شخص را به مرگ میرساند.
  عصبانی: خشمگین.
  طعمه: حیوانی که با شکار کردن به دست میاید.
  تزریق: ریختن.
  از خواندن این داستان چه نتیجه ای میگیرید؟
  مار بعد اینکه عقاب فرار کرد با مرد روستایی چه کار کرد؟
  آیا کاری که عقاب با لیوان مرد روستایی کرد به صلاح او بود؟
  معنای این ضرب المثل چیست؟
  چرا مرد روستایی آن عقاب را از دست مار نجت داد؟

Leave a Comment