پسرک دزد و مادرش – آموزش فارسی با داستان

پسرک دزد و مادرش – آموزش فارسی با داستان برای آموزش آنلاین زبان فارسی در کلاس آنلاین فارسی به همراه لیستی از واژگان و اصطلاحات و پادکست برای آموزش به نوجوانان و بزرگسالان Watch this video on YouTube متن داستان در روزگاران بسیار دور، پسری در مدرسه یک کتاب درسی از یکی از همکلاسی هایش

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

2 comments on “پسرک دزد و مادرش – آموزش فارسی با داستان”

Leave a Comment

Chat