کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان – Online Persian Class

کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان کلاس آنلاین فارسی وِیژه کودکان و نوجوانان با داستان و شعر برای زبان آموزان بسیار جذاب بوده و یادگیری زبان فارسی را برای آن ها شیرین و آسان می نماید. با این روش آموزشی زبان آموزان با واژگان و اصطلاحات فارسی در متن آشنا می … Read more

This lesson was published on Jun 17, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment