پرسش چالشی درباره دوران کودکی برای مکالمه فارسی و تمرین نگارش

پرسش چالشی درباره دوران کودکی برای کلاس مکالمه فارسی و تمرین نگارش و مقاله نویسی در فارسی در کلاس آنلاین فارسی پرسش چالشی درباره دوران کودکی در کلاس فارسی بعدی، درباره پرسش های زیر، صحبت خواهیم کرد. 1- آیا به نظر شما، کودکان و بچه ها حتما باید از هر گونه ناراحتی در امان باشند … Read more

This lesson was published on Nov 30, 2021 by

Login to study this lesson.

6 comments on “پرسش چالشی درباره دوران کودکی برای مکالمه فارسی و تمرین نگارش”

 1. ۳. مهاجرت به کانادا از دوران کودکی من سخت ترین مشکل بوده است. من فرهنگ و زبان کانادا ندانستم و خیلی سخت بود. به جز مادر و پدرم، من خانواده اینجا نداشتم. ما تنها بودیم. هوا نیز اینجا متفاوت است. معمولا هوا خیلی سرده در کانادا و کانادا زیاد برف داره. الان من کانادا رو دوست دارم. این یه کشور خیلی قشنگی است.

  • من فرهنگ و زبان کانادا ندانستم –> من فرهنگ و زبان کانادیی را نمی دانستم / من با فرهنگ و زبان کانادایی آشنا نبودم
   این یه کشور خیلی قشنگی است –> کانادا کشور خیلی قشنگی است
   We don’t use dummy subjects, like “it” in Farsi as we do in English in this way

 2. ۲. مادر و پدرم از دوران کودکی من ارزشمندتر از همه ثابت شده هستند. چون اونا همیشه من رو حمایت می کردند و همیشه هن رو کمک کردند. اونا نفر خیلی مهربانی هستند. اونا همیشه من رو تشویق می کردند. با اونا همیشه لذت می برم. از اونا رو خیلی تشکر می کنم.

  • آفرین به تو! خیلی خیلی خوب می نویسی. دستور زبانت هم عالی هست!
   ارزشمندتر از همه ثابت شده هستند –> ارزشمندتر از همه ثابت شده اند
   هن رو کمک کردند –> من رو کمک کردند
   اونا نفر خیلی مهربانی هستند –> اونا آدمای / آدم های خیلی مهربانی هستند. اون / این دو نفر، آدمای خیلی مهربانی هستند
   از اونا رو خیلی تشکر می کنم –> از اونا خیلی تشکر می کنم

 3. ۱. بله، اگه کودکان و بچه‌ها جوان هستند، خیلی مهم که اونا رو محافظت شوند. اونا بی گناه هستن. وقتی اوبا کوچیک هستند، اونا نمی توانند خودشون از هر گونه ناراحتی و خطرناکی درامان باشند. وقتی اونا بزرگ می شوند، این لازم ندارند. اونا خودشون وراقبت می کنند

  • خیلی مهم که اونا رو محافظت شوند –> خیلی مهمه / مهم است که اونا محافظت شوند
   use it in a passive voice
   خطرناکی در زبان فارسی، اسم نیست. بهتر است بنویسید: اتفاق خطرناک. یعنی: از هر گونه ناراحتی یا اتفاق خطرناک در امان باشند
   این لازم ندارند –> این محافظت و پشتیبانی را لازم ندارند
   پشتیبانی = support
   اونا خودشون وراقبت می کنند –> اونا از خودشون مراقبت می کنند

Leave a Comment