روخوانی متون فارسی از الف تا ث با ویدیو و تمرین تلفظ در سطح مقدماتی

تمرین روخوانی فارسی در سطح مقدماتی با واژگان و جمله های ساده فارسی از حروف الف تا ث به همراه ویدیو مناسب برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان واژگان زیر را بخوانید. آب – تاب – بابا – ابر – باران – باد – پاییز – اسب – بادام – برف – … Read more

This lesson was published on Dec 02, 2021 by

Login to study this lesson.

4 comments on “روخوانی متون فارسی از الف تا ث با ویدیو و تمرین تلفظ در سطح مقدماتی”

 1. برای تمرین کلمات زیر را بنویسید:
  کثیف – چرخ – سیب – پدر – دوست – توپ – بازار – سبز – زرد – جوجه – خروس – خر – خانه – سی و یک – پنج – چهار – هشتاد و شش – سیخ – کباب – کتاب – تاب – باد – در – روز – زود – دست – توت – تمشک

  • سلام. مصدر “می بارد”، “باریدن” است.
   بن حال باریدن، “بار” است.
   واژگانی مانند “باران” و “بارش” هم از این بن حال ساخته شده اند.

Leave a Comment