آموزش آنلاین مقدماتی فارسی همراه با داستان های جذاب کلیله و دمنه

آموزش آنلاین مقدماتی فارسی

همراه با داستان های جذاب کلیله و دمنه

آموزش آنلاین مقدماتی فارسی

Hajar Aziz Zanjani - LELB Societyنویسنده: هاجر عزیز زنجانی

داستان های گویا برای بچه های پویا

 

دوستی واقعی

در یکی از جنگل های سرسبز و خوش آب و هوا موشی زیرک با لاک پشت مهربان، کلاغ خبررسان و آهو دوست شده بود. آنها روز و شب را باهم با آرامش زندگی می کردند.

روزی وقت ظهر موش، کلاغ و لاک پشت برای خوردن نهار زیر درخت سبز همیشگی جمع شدند ولی از آهو خبری نبود. کمی منتظر نشستند اما او نیامد.

آنها برای آهو نگران شدند. موش به کلاغ گفت پرواز کن و از بالا اطراف را ببین و از آهو برای ما خبر بیاور.

 

 

به دام افتادن آهوکلاغ به هوا پرید و هنگامی که پایین را نگاه کرد آهو را در دام شکارچی دید. سریع پیش دوستان برگشت و به آنها خبر داد.

لاک پشت به موش زیرک گفت الان فقط تو میتوانی بندهای دام را پاره کرده و آهو را نجات بدهی پس سریع به راه بیفت تا بعد من خودم را به شما برسانم.

موش زیرک با عجله خود را به آهو رساند و شروع به جویدن بندهای دام کرد. کلاغ هم پرواز کنان همه جا را نگاه میکرد تا مراقب آمدن شکارچی باشد و بقیه را خبر دار کند. لاک پشت هم با تلاش بسیار خودش را به دوستان رساند.

 

به دام افتادن لاک پشت

آهو از دیدن لاک پشت متعجب شد و گفت لاکی مهربان تو چرا این همه راه آمدی؟ لاکی مهربان پاسخ داد: من هم از دوستان تو هستم و دوستی به وقت سختی آشکار می شود. در همین وقت کلاغ خبر داد که شکارچی در حال نزدیک شدن است. لاکی مهربان به آهو و موش گفت که سریع فرار کنید من نمی توانم هم پای شما باشم.

شکارچی از راه رسید و دام را خالی دید اطراف را نگاه کرد و لاکی مهربان را دید و آن را در توبره خود انداخت. کلاغ که همه چیز را می دید خبرش را به دوستان رساند.

 

 

فکر موش زیرک

 

موش زیرک باز چاره ای برای نجات لاک پشت پیدا کرد. به آهو گفت که بر سر راه شکارچی خودت را بر زمین بینداز مثل این که زخمی هستی و کلاغ بر سر تو بنشیند مثل این که تو را می خورد. حتما شکارچی با عجله توبره را بر زمین می اندازد تا به تو برسد. اول کمی لنگ لنگان راه برو تا  شکارچی از گرفتن تو ناامید نشود. من هم آماده خواهم بود تا لاک پشت را از توبره نجات دهم.

 

 

زیر درخت دوستی

 

آنها این فکر موش را بکار بستند و توانستند دوباره زیر درخت دوستی دور هم جمع شوند. شکارچی هم که شگفت زده شده بود و هیچ چیزی به دست نیاورده بود از آن جنگل رفت و دیگر به آنجا بازنگشت.

 

 

 

آموزش آنلاین مقدماتی فارسی


چاپ رایگان مقالات خود در آکادمی LELB Society

آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در آکادمی LELB Society 

صدها ویدیوی آموزش زبان انگلیسی در کانال یوتیوب ما

هزاران فلش کارت ویژه آموزش واژگان زبان انگلیسی در صفحه اینستاگرام ما

مشاهده ویدئو در کانال یوتوب ما

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

1 thought on “آموزش آنلاین مقدماتی فارسی همراه با داستان های جذاب کلیله و دمنه”

 1. Hajar Aziz Zanjani

  بعد از خواندن داستان به پرسش های زیر پاسخ دهید

  1- لاک پشت برای نجات آهو چه فکری کرده بود؟
  2- چرا لاک پشت پس از نجات آهو به دام شکارچی افتاد؟
  3- این داستان چه پیامی برای ما دارد؟
  4- موش زیرک برای نجات لاک پشت چه پیشنهادی داد؟
  5- شکارچی درباره اتفاقاتی که دید چه فکری کرد؟

Leave a Comment

Your email address will not be published.

eighteen − 15 =