آموزش اعداد فارسی کودکان با شعرو بازی قایم موشک

آموزش اعداد فارسی کودکان

کودکان با شعر و بازی قایم موشک

Hajar Aziz Zanjani - LELB Society

آموزش، شعر و طراحی: هاجر عزیز زنجانی

قسمت اول (یادگیری شمارش اعداد با انگشت عدد یک تا پنج)

10 انگشت دست

   من توی دستام 10 (ده)  انگشت دارم 

   من دوست دارم تا 10 (ده) بشمرم

عدد یک

          1 (یک) پروانه زیبا دیدم

عدد 2

      با 2 (دو) تا دستهام شکلش کشیدم

عدد 3

     با 3 (سه) تا ابر توی آسمون

عدد 4

         4 (چهار) تا گل توی باغچه مون

عدد 5

     5 (پنج) تا انگشتم هم صدا شدن

     1، 2، 3، 4 و 5 (یک و دو و سه، چهار و پنج)

     واسه یک دستن، واسه یک دستن

آموزش اعداد فارسی کودکان: بعد از شعر و آموزش اعداد با شمارش انگشتان دست ارتباط حسی آنها با شمارش برقرار می گردد. بعد از آن می توان با بازی هیجان و اشتیاق شمارش را در آنها ایجاد کرد به این ترتیب که کودک با دستان خود چشمها را بسته و تا عدد 5 می شمارد و شنل قرمزی (شخصیت کارتونی کلاس) پشت سر معلم یا پشت مانیتور قایم می شود و کودک از طریق مانیتور اطراف را برای پیدا کردن شنل قرمزی می بیند. در این موقعیت کمی از سر شنل قرمزی پیدا شده و کودک آن را پیدا می کند. بار دیگر بازی تکرار می شود و این بار شنل قرمزی تا 5 می شمارد و کودک قایم می شود. بنابراین شعر همراه با ارتباط شمارش اعداد با انگشتان دست و بازی قایم باشک یادگیری اعداد را برای کودکان جذاب و دلنشین می کند.

پویانمایی در آموزش به کودکان تاثیر بسیار مهمی در ارتباط و تعامل با کودکان، درک و تقویت فکر کودکان، ایجاد خلاقیت و افزایش انگیزه زبان آموزان دارد. علاوه بر آن کودکان با اشتیاق در یادگیری شرکت می کنند و آن را دوست دارند.


آموزش آنلاین فارسی کودکان در آکادمی آنلاین LELB Society

چاپ رایگان مقالات خود در آکادمی LELB Society

آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در آکادمی LELB Society 

صدها ویدیوی آموزش زبان انگلیسی در کانال یوتیوب ما

هزاران فلش کارت ویژه آموزش واژگان زبان انگلیسی در صفحه اینستاگرام ما

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

eighteen − nine =