آموزش رنگها به فارسی برای کودکان با شعر و نقاشی

آموزش رنگها به فارسی برای کودکان

آموزش رنگها به فارسی برای کودکان

دنیای رنگ رنگی  چقدر تو قشنگی

وقتی هوا ابریه                        میاد چک چک بارون

نور آفتاب می تابه                    به قطره های بارون

باهم دیگه تو آسمون                می سازن یک رنگین کمون

رنگین کمون هفت رنگ             رنگ هاش همه قشنگه

بنفش، نیلی، آبی، سبز       بنفش، نیلی، آبی، سبز     

زرد و نارنجی، قرمز            زرد و نارنجی، قرمز   

هر کدوم از این رنگ ها            می بینیم ما به هر جا

آبی و زرد و قرمز                     رنگ های اصلی هستن

آسمون به رنگ آبی ست          وقتی هوا آفتابی ست

نگاه بکن تو حالا                      به آبی دریاها

خورشید خانوم چه زرده           وقتی که هوا گرمه

لیمو شیرین و انبه                 موز هم به رنگ زرده

هر چی به رنگ قرمز              حس شادی میاره

می بینی رنگ قرمز               به گل ها و میوه ها

می بینی اون رو تو هندونه    یا رنگ انار دونه دونه  

یا توی گل های رز                 یا توی ماهی حوض

کلاغ سیاهه رنگش               بال و پر قشنگش

سفید به رنگ ابرهاس          اون ترکیب همه نورهاس

رنگ سفید مثل برف             باریده به هر طرف

ترکیب آبی و زرد                  می بینی تو رنگ سبز

می بینی تو همه جا             سبزی به برگ درخت ها

تو جنگل و تو بیشه              رنگ سبز هست همیشه

آسمون شب دیدی              هس به رنگ نیلی

قرمز و آبی، دوتایی             ساخته رنگ بنفشی  

خبر بهار تو باغچه                میده گل بنفشه

دو تا زرد و قرمزی                  ساخته رنگ نارنجی       رنگ توی نارنگی               

قرمز و سفید باهم              رنگ صورتی هس فراهم

صورتی رنگ گل هاس         قشنگه تو هر لباس

راستی این رنگ دیده ای      به اون می گن قهوه ای

رنگ کیوی، کاکائو               یا فندق و یا گردو

با اون توی نقاشی              شاخه درخت می کشی

اینه دنیای رنگی                 به به چقدر قشنگی 

شعر: هاجر عزیز زنجانی

Rainbow
main colors min
yellowred min
whitegreen min
IndigoOrange min
Pinkbrown min

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment