Log in
Home  »  Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos   »   آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان الاغ و گرگ با ویدیو

آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان الاغ و گرگ با ویدیو

Published on August 30th, 2023 | Last updated on August 31st, 2023 by | 16 Comments on آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان الاغ و گرگ با ویدیو | 288 Views | Reading Time: 3 minutes

داستان الاغ و گرگ از داستان های ازوپ با ویدیو و متن ساده نویسی شده برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، به ویژه آموزش خواندن و نوشتن زبان فارسی به کودکان و نوجوانان

ترجمه و ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی

نسخه انگلیسی داستان الاغ و گرگ

برای خواندن نسخه انگلیسی داستان الاغ و گرگ، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

The Ass and The Wolf from Aesop

ویدیوی داستان الاغ و گرگ

متن داستان الاغ و گرگ

در یک روز قشنگ بهاری، الاغی در یک چمنزار سبز مشغول غذا خوردن بود. الاغ بعد از اینکه شکمش را از عزای غذا درآورد، نگاهی به اطراف انداخت. ناگهان، گرگی را در حال نزدیک شدن دید.

The Ass and the Wolf from Aesop with video and vocabulary practice

الاغ باید فکری می کرد تا طعمه لذیذ گرگ نشود. الاغ با دیدن گرگ، لنگ لنگان و با آه و ناله قدم برداشت. الاغ وانمود کرد که بسیار دردمند و بدحال است.

The Ass and His Show from Aesop's Fables with podcast and vocabulary practice

گرگ با دیدن حال بد الاغ از او پرسید: “اوخ اوخ اوخ، چه ات شده، چرا اینقدر نالان و بد حال هستی؟”

داستان گرگ و شیر برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان

الاغ نالان جواب داد: “موقع گذشتن از پرچین، تیغی در پایم فرو رفته، دردش امانم را بریده … اوووووووخ! می شود با دندان های تیزت این تیغ را از پایم بیرون بکشی؟ خواهش می کنم به دادم برس.”

The Ass and His Purchaser Aesop's Fables at LELB Society with podcast and vocabulary

گرگ که طعمه لذیذ، جلوی چشمش دست و پا می زد، آماده ی حمله به الاغ و خوردن او شد. الاغ زود فهمید و دوباره فریاد زد: “آخر تو که نمی توانی مرا با این تیغ بزرگ در پایم بخوری. اگر این تیغ در گلویت گیر کند، خفه می شوی.”

داستان الاغ تنبل و بار نمک برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

گرگ الاغ را ضعیف و بیچاره تر از آن دید که قصد فرار کند. برای همین، از الاغ خواست که پایش را برای بیرون کشیدن تیغ بالا بیاورد.

الاغ که به دنبال این فرصت بود، لگدی محکم بر دهان گرگ زد. گرگ با دهانی خونین و دندان های شکسته، به پشت بر زمین افتاد. الاغ درنگ نکرد و خیلی سریع از آنجا دور شد.

The Salt Merchant and His Donkey with vocabulary practice and podcast for ESL students

گرگ نالان و غمگین از جا برخاست و به خود گفت: “تا من باشم، راه پدرم را گم نکنم. من باید مثل پدرم، فقط فکر دریدن و خوردن این الاغ را می کردم. نه اینکه، فکر درمانش باشم. ای وای بر من، خود کرده را تدبیر نیست.”

واژگان فارسی داستان الاغ و گرگ

 1. دل یا شکم از عزا درآوردن: شکم را با خوردن غذاهای خوشمزه سیر کردن. بعد از مدت زیادی محرومیت و نداری، به چیزی رسیدن
 2. طعمه: غذا
 3. لذیذ: خوشمزه
 4. وانمود کردن: نشان دادن
 5. دردمند: بد حال
 6. چه ات شده: به تو چی شده
 7. پرچین: دیواری از بوته های خار و شاخه های درخت در اطراف باغ یا کشتزار
 8. درد امانم را بریده: از زیادی درد، نمی توانم کاری کنم.
 9. دست و پا زدن: درمانده و ناتوان بودن
 10. فرصت: وقت مناسب برای انجام کاری
 11. درنگ کردن: صبر کردن
 12. غمگین: ناراحت
 13. از جا برخاستن: از جا بلند شدن
 14. خود کرده را تدبیر نیست: برای کسی که خودش باعث پیش آمدن مشکلی یا ناراحتی شده است. یعنی چاره ای نداری ناراحتی را تحمل کنی، چون خودت باعث این درد شده ای.

پرسش و پاسخ

بعد از یادگیری درس الاغ و گرگ، به پرسش های زیر در کامنت پاسخ دهید.

 1. چه ضرب المثل فارسی از این درس یاد گرفتید؟
 2. الاغ چه فکری برای نجات خود از دست گرگ کرد؟
 3. گرگ چه درسی از لگد الاغ بر دهانش یاد گرفت؟
 4. چرا گرگ در پایان داستان، به خودش گفت: “خود کرده را تدبیر نیست”؟

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 225 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums.

16 comments on “آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان الاغ و گرگ با ویدیو”

 1. اما گرگ یک فکر دیگری برای الاغ داشت که این تیغ را از پای الاغ بکشد و بخورش الاغ را

  Reply
  • بله، آفرین بر شما. گرگ می خواست تا تیغ را از پای الاغ بیرون بکشد و بعد از آن، به راحتی الاغ را بخورد

   و بخورش الاغ را = و الاغ را بخورد

   Reply
  • بله، الاغ مجبور شد تا برای نجات جانش، به گرگ حقه بزند و او را فریب دهد. گرگ هم گول الاغ را خورد و با لگد الاغ، دندان هایش شکست و دیگر نتوانست الاغ را بگیرد و بخورد

   به خاطر از اینکه = به خاطر اینکه

   Reply
 2. ۳۰گرگ یاد گرفت که باید مثل پدرش باشد و الاغ را که غذای خوشمزه بود می‌خورد نباید ب الاغ کمک می کرد

  Reply
  • بله، درسته. آفرین بر شما. گرگ نباید به الاغ کمک می کرد. بلکه باید مثل پدرش رفتار می کرد و از فرصت استفاده می کرد.
   نباید ب الاغ کمک می کرد = نباید به الاغ کمک می کرد

   Reply
   • کاملا درست و بدون اشتباه نوشتید. گرگ فریب خورد و سرش را پایین آورد تا به پای الاغ نگاهی بیندازد. ولی در این هنگام، الاغ با پایش محکم بر دهان گرگ کوبید و او را زخمی کرد.

    Reply
  • بله، الاغ وانمود کرد که تیغی در پایش رفته تا گرگ به پایین و به پای الاغ نگاه کند و با این کار، گرگ را گول زد یا فریب داد

   Reply
 3. ۱- .من از این داستان ضرب المثل خود کرده را تدبیر نیست را یاد گرفتم

  ۲- .الاغ وانمود کرد که یک تیغ در پایش هست و اینطوری گرگ را گول زد

  ۳- . گرگ یاد گرفت که بیخودی دلش برای کسی نسوزه و گول نخوره

  ۴- .برای اینکه اشتباه کرد و به حرف پدرش گوش نکرد و الاغ را نخورد

  Reply
  • مثل همیشه، آفرین بر تو، دل آرا، که به این خوبی به پرسش ها پاسخ دادی. همانطوری که نوشتی، گرگ در این داستان، برخلاف پدرش رفتار کرد و اصالت خود را از یاد برد. به این خاطر، الاغ که می توانست غذای خوبی برایش باشد، دشمن جانش شد و به گرگ آسیب بدنی رساند. البته پیام این داستان فارسی این نیست که به دیگران کمک نکنیم. بلکه پیام این است که نباید از اصل و ذات خود دور شویم و به راحتی گول بخوریم.

   Reply
  • سلام، آفرین. خیلی خوب و با جمله های کامل پاسخ دادی.
   پاسخ پرسش 3 ات خیلی جالب بود. این داستان هم به این موضوع اشاره دارد که قبل از انجام هر کاری باید اندیشید. حتی دلسوزی و کمک به دیگران هم اگر بدون فکر باشد، می تواند بدون نتیجه و مضر باشد.

   Reply
 4. 1- ضرب المثل خود کرده را تدبیر نیست را یاد گرفتم

  2- الاغ گرگ را فریب داد و گفت که تیغی در پایش است که گرگ نمی تواند او را بخورد پس از گرگ خواست آن را بیرون بیارد و الاغ به صورت گرگ لگد زد و فرار کرد.

  3- گرگ فهمید که به جای کمک به الاغ باید به او حمله می کرد و او را می خورد.

  4- در آخر داستان گرگ می گوید «خود کرده را تدبیر نیست» چون خود گرگ تصمیم اشتباهی گرفته پس چاره ای نیست.

  Reply
  • بله، پریسا. دقیقا به نکته درستی اشاره کردی و ضرب المثل “خود کرده را تدبیر نیست” را به خوبی و خیلی روشن توضیح دادی. مشکل گرگ این بود که به خاطر اشتباه خودش، ضربه سختی از الاغ خورد. با این ضربه، هم دندان هایش شکست و هم می بایست برای مدتی گرسنه بماند. در حالی که می توانست مانند پدرش و سایر گرگ های باتجربه، فریب الاغ را نمی خورد و به او حمله می کرد.

   Reply
  • سلام، بسیار عالی به پرسش ها پاسخ دادی.
   همان طور که متوجه شدید، تدبیر کردن به معنی اندیشیدن و چاره جویی کردن است. اگر گرگ هم، قبل از عمل کمی فکر کرده بود، این ضربه را از الاغ نمی خورد.

   Reply

Leave a Comment

2 × two =