Log in

آموزش زبان فارسی مقدماتی با داستان سازی – داستان درخت مغرور

آموزش زبان فارسی مقدماتی با داستان سازی- داستان درخت مغرور

آموزش زبان فارسی مقدماتی

آموزش و طراحی: هاجر عزیز زنجانی

داستان سازی می تواند به زبان آموزان این فرصت منحصر به فرد را برای تمرین شنیدن و بعد نوشتن بدهد. زبان آموزان باید ویدیو های جاسازی شده را هر چند بار به همان اندازه که نیاز دارند تماشا نموده و تلاش کنند متن طرح را به شکل نظرات یا تفسیر بیان کنند. توجه داشته باشید که در کلاس این کار یک فعالیت گروهی است. به عبارت دیگر، طول فیلم به تعداد داستان پردازان (زبان آموزان)  تقسیم شده و هر داستان پرداز قسمت مربوط به خود را می سازد. به این ترتیب علاوه بر خلاقیت، تعامل گروهی و لذت بردن از یادگیری شکل می گیرد.

داستان درخت مغرور

Leave a Comment

Chat