آموزش زبان فارسی مقدماتی با داستان سازی – داستان درخت مغرور

آموزش-آنلاین-فارسی-مقدماتی

مقدماتی با داستان سازی-

آموزش زبان فارسی مقدماتی

Hajar Aziz Zanjani - LELB Society

آموزش و طراحی: هاجر عزیز زنجانی

داستان سازی یکی از روش های مورد استفاده در آموزش زبان فارسی مقدماتی در آکادمی آنلاین آموزش فارسی LELB Society می باشد. محتوای آموزشی در گام اول ویدئوی داستان می باشد. زبان آموزان با نگاه کردن ویدئوی داستان با مفاهیم و محتوای آموزشی آشنا می شوند. سپس هر زبان آموز برای تصاویر مربوطه یک یا چند جمله می نویسد و داستان را از زبان خودش به فارسی می سازد. به این ترتیب با تفکر خلاق، ایده های خود را برای دیگران در مورد داستان مربوطه روشن می کند.

داستان سازی می تواند به زبان آموزان این فرصت منحصر به فرد را برای تمرین شنیدن و بعد نوشتن بدهد. زبان آموزان باید ویدیو های جاسازی شده را هر چند بار به همان اندازه که نیاز دارند تماشا نموده و تلاش کنند متن طرح را به شکل نظرات یا تفسیر بیان کنند. توجه داشته باشید که در کلاس این کار یک فعالیت گروهی است. به عبارت دیگر، طول فیلم به تعداد داستان پردازان (زبان آموزان)  تقسیم شده و هر داستان پرداز قسمت مربوط به خود را می سازد. به این ترتیب علاوه بر خلاقیت، تعامل گروهی و لذت بردن از یادگیری شکل می گیرد.

داستان درخت مغرور

درخت-مغرور-جنگل

درخت-مغرور-انجیر-بداخلاق

 

 

 

 

 

درخت-مغرور-زنبورهادرخت-مغرور-زنبورها

 

 

 

 

 

درخت-مغرور-هیزم-شکن

درخت-مغرور-هیزم-شکن

 

 

 

 

 

درخت-مغرور--نجات-انجیر

درخت-مغرور-حمله-زنبور

 

 

 

 

درخت-مغرور--فرار-هیزم-شکندرخت-مغرور--عذرخواهی

 

 

 

 

 

 

 

آموزش زبان فارسی مقدماتی 


آموزش آنلاین فارسی کودکان در آکادمی آنلاین LELB Society

چاپ رایگان مقالات خود در آکادمی LELB Society

آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در آکادمی LELB Society 

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

18 + 8 =