آموزش فارسی مقدماتی به کودکان درباره فصل زمستان

آموزش فارسی مقدماتی به کودکان غیر فارسی زبان با شعر، موسیقی، داستان و بازی در مدرسه فارسی LELB Society با روش های نوین و جذاب برای کودکان ایرانی مقیم خارج از کشور آموزش فارسی مقدماتی به کودکان درباره فصل زمستان نویسنده: هاجر عزیز زنجانی آموزش فارسی مقدماتی به کودکان با مفاهیم ساده مثل رنگ ها،

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment