آموزش آنلاین فارسی به کودکان درباره فصل زمستان

آموزش آنلاین فارسی به کودکان درباره فصل زمستان آموزش آنلاین فارسی به کودکان نویسنده: هاجر عزیز زنجانی آموزش مفاهیم فصل زمستان که در ایران به عنوان فصل پایانی سال می باشد. زمستان فصل سرما بوده و همه باید در این فصل، لباس گرم بپوشند. آموزش فارسی مقدماتی به کودکان با شعر و بازی درباره آدم برفی صورت … Read more

This lesson was published on Jan 25, 2019 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment