خواندن و نوشتن فارسی درباره رفتن به اردو

Tagged: 

Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #109028

   نخست این درس روخوانی فارسی درباره رفنتن به اردو را بخوانید و ویدیوی داخل درس را ببینید. سپس به پرسش های زیر به شکل کامل پاسخ دهید.

   1- از بین اقامت در هتل و اردو رفتن، کدام یک را بیشتر دوست دارید؟ چرا؟

   2- چرا رفتن به اردو می تواند مفید باشد و ما چه چیزهایی را در اردو یاد می گیریم؟

  • #109102
   Samira Ghafari
   Participant

   من دوست دارم اردو بروم برا ی آن که می‌توانم با بقیه بازی بکنم و گشتن با بقیه را هم دوست دارم

   برای آن که با دوست هام بیشتر آشنا بشم٫ چیس های علمی یاد میگیرم٫ یاد میگیرم کار های اردو را انجام بدهم٫ هوای تازه بگیرم.

   • #109105

    آفرین امیرعلی. مثل روخوانی فارسی، نوشتن فارسی تو هم عالی هست. از دلیل های خوبی هم استفاده می کنی برای نوشتن. بسیار عالی!

    چیس های علمی = چیزهای علمی

    هوای تازه بگیرم = بهتره بگی: هوای تازه تنفس کنم

  • #109156
   Assal Rabiy
   Participant

   ۱.من میگم هتل برای آن که راحت تر هست و اگه رفتم تو اردو،خیلی سختر هم هست و شاید حیوان های خطرناک باشند درطبیعت .

   ۲.ما با طبیعت ارتباط بر قرار می کنیم

   .ما یاد می گیریم که چگونه از پس زندگی در حیات وحش بر بیاییم

   .ما یاد می گیریم که چگونه آتش روشن کنیم و خیمه نصب کنیم

   • #109160

    آفرین آلتا، واقعا خوب و عالی نوشتی. همون طوری که نوشی، در اردو ممکن است حیوان های خطرناک و وحشی با ما روبرو بشوند، و به این دلیل، ما باید خود را آماده کنیم.

    کاملا درسته. ما در اردو، یاد می گیریم که چگونه با طبیعت ارتباط برقرار کنیم. همچنین، رفتن به اردو به ما یاد می دهد که چطور با بقیه ارتباط برقرار کنیم و با هم همکاری داشته باشیم.

    سختتر = سخت تر

Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Categories:

This page was published on by