Log in

انجام کارهای روزانه در زبان فارسی به همراه پادکست

Published on July 10th, 2021 | Last updated on July 13th, 2021 by | Category: Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos | No Comments on انجام کارهای روزانه در زبان فارسی به همراه پادکست | 114 Views | Reading Time: 3 minutes

انجام کارهای روزانه در زبان فارسی به همراه پادکست و ویدیوی آموزشی برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان

همه ما، صبح که از خواب بیدار می شویم تا شب که به رختخواب برویم، کارهایی را به طور روزانه انجام می دهیم. شما در این درس با کلمات و اصطلاحات مربوط به کارهای روزانه آشنا می شوید. شما می توانید پادکست این درس را چند بار دیده و با آن کلمات را تکرار کنید تا یاد بگیرید.

از خواب بیدار شدن —  Wake up

من هر روز صبح زود، ساعت 6:30 (شش و نیم) از خواب بیدار می شوم.

از رختخواب بلند شدن — Get up

من صبح زود، از رختخواب بلند می شوم.

دست و صورت شستن — Wash face

من دست و صورت خود را می شویم.

دندان مسواک زدن — Brush teeth

من دندان هایم را مسواک می زنم.

حمام کردن/ دوش گرفتن — Take shower

من هر روز صبح، حمام می کنم.

من هر روز صبح، دوش می گیرم.

مو شانه کردن/ مو شانه زدن — Comb hair

من موهایم را شانه می کنم.

صبحانه خوردن — Have breakfast

من هر روز، ساعت 7 (هفت) صبح، صبحانه می خورم.

 آماده شدن/ لباس پوشیدن — Get ready

من برای رفتن به مدرسه آماده می شوم و لباس می پوشم.

 به مدرسه رفتن — Go to school

من هر روز، ساعت 8 (هشت) صبح، به مدرسه می روم.

نهار خوردن — Have lunch

ما هر روز ظهر، ساعت 12:30 (دوازده و نیم) نهار می خوریم.

تکلیف مدرسه را انجام دادن/ درس خواندن — Do homework

من هر روز عصر، تکلیف های مدرسه ام را انجام می دهم.

شام خوردن — Have dinner

ما هر شب، ساعت 8 (هشت) شام می خوریم.

به رختخواب رفتن — Go to bed

من هر شب، ساعت 10 (ده) به رختخواب می روم.

خوابیدن — Sleep

من هر شب، حدود ساعت 10 (ده) می خوابم.

پرسش و پاسخ

1- شما روزهای تعطیل، چه ساعتی از خواب بیدار می شوید؟

من روزهای تعطیل هم، صبح زود، ساعت 6.30 از خواب بیدار می شوم.

2- شما قبل از رفتن به مدرسه/ سرکار چه کارهایی انجام می دهید؟

من قبل از رفتن به مدرسه، صبحانه می خورم، موهایم را شانه می زنم، لباس می پوشم و ساعت 7.30، پیاده به مدرسه می روم.

3- شما بعد از خوردن نهار، چه کار می کنید؟

من بعد از خوردن نهار، نیم ساعت استراحت می کنم، بعد تکلیف های مدرسه را انجام می دهم.

4- شما، هر شب، کی به رختخواب می روید؟

من، هر شب، ساعت 10 به رختخواب می روم و زود می خوابم.

Leave a Comment

Chat