آموزش حروف ن & و از الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی

آموزش حروف ن & و از الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی به همراه پادکست و ویدیوی آموزشی به زبان انگلیسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به کمک تخته سیاه دیجیتالی و مثال های ساده و فراوان Watch this video on YouTube آموزش حرف نون در الفبای فارسی نام حرف ن،

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

4 comments on “آموزش حروف ن & و از الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی”

Leave a Comment