آشنایی با 70 واژه رایج فرانسوی در زبان فارسی با ترجمه انگلیسی

لیستی از 70 واژه رایج فرانسوی موجود در زبان فارسی در جملات و مثال های ساده به همراه ترجمه انگلیسی مناسب برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و افزایش دایره واژگان فارسی آژانس این مغازه به زودی به یک آژانس مسافربری و گردشگری تبدیل می شود. آسانسور آسانسور در طبقه هشتم ساختمان متوقف … Read more

This lesson was published on Feb 25, 2022 by

Login to study this lesson.

14 comments on “آشنایی با 70 واژه رایج فرانسوی در زبان فارسی با ترجمه انگلیسی”

Leave a Comment