This post was published on Jan 12, 2021 by

زندگی پرندگان – تمرین خواندن در فارسی

زندگی پرندگان و همه چیز درباره پرندگان برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با مطالب علمی در فارسی و تمرین خواندن فارسی با پادکست به همراه واژگان فارسی

پرندگان، نوعی از حیوانات هستند که پر، بال و منقار دارند. پرندگان دندان ندارند. پرندگان بدنی سبک برای پرواز دارند.

بیشتر پرندگان می توانند پرواز کنند. پرواز، بعضی از آن ها را مثل عقاب تیزبین، شکارچی قوی کرده و شاهین یکی از سریع ترین پرندگان است. همچنین پرواز به بیشتر پرندگان کمک می کند تا از دست شکارچی های گرسنه فرار کنند.

پر برای پوشش بدن پرندگان است و آن ها را در مقابل هوای سرد و گرم حفظ می کند. بال و پر پرندگان، رنگ های زیبایی دارد.

طاووس، از بزرگترین پرنده ها در دنیا است.رنگ پرهای بدن و دم طاووس نر، گوناگون و زیبا است.

پرندگان، لانه های خود را بر روی درختان، صخره ها یا روی زمین می سازند. جوجه پرندگان در تخم هایی با پوسته ی محکم به دنیا می آیند. یکی از والدین از تخم ها مراقبت می کند تا جوجه ها از تخم بیرون بیایند. بیشتر پرندگان با خوابیدن روی تخم، آن را گرم نگه می دارند. والدین به جوجه ها غذا می دهند تا وقتی که آن ها بتوانند پرواز کنند. فاخته، پرنده ای است که تخم های خود را در لانه ی پرندگان دیگر می گذارد.

پرندگان، آوازهای گوناگونی می خوانند. بیشتر آن ها، آوازهای زیبایی دارند. بیشتر پرندگان به کمک آواز با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

همه ی پرندگان خیلی خوب با حس بویایی خود جهت یابی می کنند. بیشتر پرندگان در فصل های سرد به جاهای گرم کوچ می کنند تا بتوانند غذای کافی و جای گرم برای زندگی داشته باشند. پرندگان قبل از مهاجرت، غذای کافی می خورند تا در طول سفر از آن استفاده کنند. پرندگان مهاجر مثل پرستوها، زمان مهاجرت، مکان مهاجرت، راه و زمان برگشتن را به خوبی می دانند.

پرندگان از شهد، دانه و میوه ی گیاهان، حشرات و یا سایر جانوران برای غذا استفاده می کنند.

کبوتر جنگلی، سار، چرخ ریسک، سهره، چکاوک، سینه سرخ، گنجشک و کلاغ پرندگانی هستند که در ایران می توانید آن ها را ببینید. اما زاغ بور، تنها پرنده ی بومی ایران است که در جاهای دیگر دیده نشده است.

واژگان جدید

منقار: نوک پرندگان

تیزبین: از فاصله ی خیلی دور همه چیز را به خوبی می بیند

والدین: پدر و مادر

مراقبت کردن: مواظبت کردن، نگهداری کردن

جهت: سمت، سو، طرف

کوچ: مهاجرت، از جایی به جای دیگر رفتن

بومی: محلی، محل و جایی که به دنیا آمده و زندگی می کنند

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

2 comments on “زندگی پرندگان – تمرین خواندن در فارسی”

  1. پرندگان پر،بال، و منگار دارند
    پرندگان کوچ می کنند
    خیلی پرندگان هست
    پرندگان دانه هشرات می خورند

    Reply

Leave a Comment

Glad to see you're commenting. We'll answer your comments or questions immediately. Please note that all comments are reviewed. So, do NOT share links or use unreal names. We won't publish your Email address.

three × two =