زندگی زنبور عسل – آموزش آنلاین زبان فارسی

در این درس با زندگی زنبور عسل آشنا می شویم. بعد از دیدن پادکست آموزشی، درس را بخوانید و کلمات جدید آن را یاد بگیرید. زنبور عسل، حشره ی مفید و پاکیزه ای است. زنبورهای عسل بر روی گل ها می نشینند و از گرده و شهد گل ها، غذا و عسل می سازند. زنبورهای … Read more

This lesson was published on Dec 26, 2020 by

Login to study this lesson.