Log in

زندگی زنبور عسل – آموزش آنلاین زبان فارسی

در این درس با زندگی زنبور عسل آشنا می شویم. بعد از دیدن پادکست آموزشی، درس را بخوانید و کلمات جدید آن را یاد بگیرید. Watch this video on YouTube زنبور عسل، حشره ی مفید و پاکیزه ای است. زنبورهای عسل بر روی گل ها می نشینند و از گرده و شهد گل ها، غذا

Read more


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 213 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

22 comments on “زندگی زنبور عسل – آموزش آنلاین زبان فارسی”

 1. زنبور ها در کندو زندگی میکند و هر زنبوری کار خود را انجام میدهد. بعضی ها نگهبانی میکنند٫ بعضی ها از گل گرده میگیرند٫ بعضی ها پرستاری میکند و غیره

  به لانه ی زنبور کندو گفته می‌شود و به شکل این است که یک المه از چیز های زرد شش ضلعی به هم چسبیده هستند

  زنبور های کار گر همی ی کار های کندو را انجام میدهد. مثلاً تمیز کردن٫ گرده گرفتن٫ پرستاری کردن و غیره

  زنبور ملکه به همه ی زنبور ها دستور میدهد و توخم می‌گزارد

  زنبور های نر فقط اسل می‌خورند

  • بسیار خوب به همه سوالها پاسخ دادید. از جمله های بلندتر و کاملتر استفاده می کنید که این یعنی پیشرفت در خواندن و نوشتن فارسی.
   زنبور ملکه توخم می‌گزارد = زنبور ملکه تخم می گذارد
   زنبور های کار گر همی ی = زنبورهای کارگر همه …

 2. ۱:زنبور ها حشرات مفید وپاکیزه هستند٬آن ها زندگی منظمی دارند ولی عمر کوتاهی دارند.
  ۲:به لانه ی زنبور کندو می گوییم و کندو أز خانه ها ی کوچک ضلعی شکل تشکیل شده
  ۳:آن ها خانه ها ی زنبورها دیگر را با موم می سازند.
  ۴:زنبور ملکه تخم می گذارد و رهبر کندو أست.
  ۵:زنبور ها ی کارگر از تخم ها مراقبت می کنند و به آن ها غذا می دهند و آب و هوا را کنترل می کنند ولی زنبور نر فقط عسل می خورد و نیش ندارند

  • آفرین آلتا جان. واقعا عالی نوشتی
   معلومه که مطالب علمی رو خیلی دوست داری، بهت تبریک می گم
   همان طوری که گفتی، زندگی زنبورهای عسل پیچیدگی و نظم زیادی داره
   با اشتیاق منتظر هستم تا سخنرانی تو درباره زنبورهای عسل رو در کلاس بشنوم

 3. 1- عمر هر زنبوری جالب اما بسیار کوتاه است. تمام زنبورهای کندو با هم عسل درست می کنند و از بچه زنبورها مراقبت می کنند.

  2- به لانه زنبورها کندو می گویند. شکل شش ضلعی است.

  3- زنبورهای کارگر باید کندو را برای بقیه زنبورها تمیز نگه دارند.

  4- ملکه کندو و زنبورهای داخل آن را کنترل می کند.

  5- زنبورهای نر و زنبورهای کارگر با هم تفاوت دارند زیرا فقط زنبورهای کارگر نیش دارند.

  • آفرین، خیلی خوب بود
   میتوانی بگویی چه چیزی می توانیم از زندگی زنبور عسل یاد بگیریم؟

   • زندگی زنبورها کوتاه است، اما زنبورها در این مدت کوتاه کارهای زیادی انجام می دهند که زندگی آنها را بسیار جالب می کند.

    • بله، کاملا درسته. کیفیت زندگی زنبورهای عسل از کمیت (طول عمر) آنها خیلی مهم تر است

 4. ۱- .زندگی زنبورها بسیار جالب است و می تواند پیچیده باشد

  ۲- .به لانه زنبورها کندو می گوییم و کندوی زنبورها به شکل شش ضلعی است

  ۳- .زنبورهای کارگر کارهای زیادی دارند مثل پرستاری و جمع کردن عسل

  ۴- .زنبور ملکه تخم می گذارد و کندو را کنترل می کند

  ۵- .زنبورهای نرعسل می خورند. زنبورهای کارگر پرستاری و جمع کردن عسل می کنند

 5. زنبور ملکه با سد زنبور دیگه میرن ی کنروی دیگه دوروست متکنان.
  زنبوری نر از ذنبوری کارگر فرمیکنی بارای تتنکی زنبورهای نر نتش ناداران و فراد اسال متخوراد.

  • خیلی خوبه دایانا جان که داری فارسی نوشتن رو تمرین می کنی و خودت می نویسی. من هم اگه اشتباه بنویسی، اشتباه های تو رو درست می کنم
   زنبور ملکه با صد یا صدها زنبور دیگه می رن یه کندو درست می کنند
   زنبور نر با زنبور کارگر فرق می کنه. زنبورهای نر نیش ندارند و فقط عسل می خورند.

 6. زنبور ملکه با ساد زنبور دتگه متران ی کنروی دتگه دوروست متکنان.
  زنبوری نر از ذنبوری کارگر فرمیکنی بارای تتنکی زنبورهای نر نتش ناداران و فراد اسال متخوراد.

 7. زنبورهای کارگر از توخمها پاراسدار متتکونان یا نیگاربانی میکونان یا آب و هوارو کونترول متکونان.

  • آفرین دایانا جان! باید به این شکل بنویسی
   زنبورهای کارگر از تخم ها پرستاری می کنند یا از تخم ها نگهبانی می کنند، یا آب و هوا رو کنترل می کنند

  • بله، دقیقا همین طوره! در کندوی زنبور عسل، نظم و ترتیب خیلی خوبی وجود داره و همه با هم، همکاری می کنند. قسمت دوم کامنت تو رو متوجه نشدم

 8. .زندگی زنبورها زیباو مرتب است
  ۲-.کندو، شش ضلعی
  ۳.انها کندر را تمیز و تعمیر می کنند ون از کندو نگهبانی می کنند
  ۴. کندو و هه زنبور هارا کنترل می کند

  • آفرین کیان جان. خیلی خوب نوشتی! زندگی زنبورهای عسل واقعا جالب هست. یک کندو مثل یک شهر کوچیک می مونه که هر زنبور در آن، وظیفه و کار خاصی داره. همه زنبورها با هم و در کنار هم با نظم و دقت زندگی می کنند و به هم کمک می کنند.

Leave a Comment