داستان روباه و زاغ برای آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان با پادکست

داستان روباه و زاغ داستان روباه و زاغ روزی روزگاری، در جنگل زیبایی، زاغی در حال پرواز، قالب پنیری را دید و برای خوردن آن فرود آمد. از ترس اینکه مبادا فرد دیگری پنیر را ببیند، خیلی زود پنیر را به منقار گرفت و از آنجا دور شد. زاغ خوش شانس بر روی شاخه درختی … Read more

This lesson was published on May 20, 2020 by

Login to study this lesson.