Log in

آموزش حرف ه دوچشم و 4 شکل آن در الفبای فارسی

آموزش حرف ه دوچشم و 4 شکل آن در الفبای فارسی به همراه ویدیوی آموزشی، استفاده از تخته سیاه دیجیتالی و مثال های فراوان تدریس شده به زبان انگلیسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

آموزش حرف ه دوچشم در الفبای فارسی

نام حرف ه، در زبان فارسی ه دوچشم و صدای آن /he/ می باشد.

حرف ه دوچشم در زبان فارسی کاربرد زیادی دارد. این حرف با توجه به جایی که در واژه استفاده می شود، چهار شکل گوناگون به خود می گیرید.

در الفبای زبان فارسی، حرف دیگری نیز وجود دارد که صدای /he/ می دهد و به آن ح جیمی می گویند. مانند واژگان روبرو: حوله، احوال پرسی، سحر

صدای تولید شده در ه دوچشم و ح جیمی در زبان فارسی یکسان می باشد و به شکل /he/ نشان داده می شود.

کاربرد حرف ه دوچشم اول

هوا – آهن – آهسته – هفت – هشت – همکلاسی – هندوانه

کاربرد حرف ه دوچشم وسط

بهار – تهران – سهراب سپهری – چهره – شهر – فهمیدن – مهم – نهار – چهار

کاربرد حرف ه دوچشم آخر چسبان

خانه – بیمه – نامه – چاله – خامه – دانه – شانه – لانه

در حرف ه دوچشم آخر چسبان و گاهی هم غیر چسبان، معمولا صدای /he/ تلفظ نمی شود و یا بسیار ضعیف تلفظ می شود.

کاربرد حرف ه دوچشم آخر غیر چسبان

جاده – راه – چاه – شاه – ماه – رفاه – کارگاه – نوه

7 comments on “آموزش حرف ه دوچشم و 4 شکل آن در الفبای فارسی”

 1. جمله های زیر را با کلمه درست کامل کنید.
  آسمان شب ……. است و ماه و …… در آسمان می درخشند.
  ما در ……. خانه ی خود باغچه کوچکی داریم من …… روز به …….. و درخت ها آب می دهم.
  زنبورهای …….. به شکل گروهی در کندو زندگی می کنند و ……. به همه کارها ……. و ترتیب می دهد.

   • آفرین کیان پرتلاش.
    جمله آخر به جای آنها، ملکه درست است یعنی ملکه به همه کارها نظم و ترتیب می دهد.
    چند تا اشتباه در تمرین دوم بود که نگفتی مثل سمته راست _ لانه ی پرندها، می دانی شکل درست آنها چه می شود؟

 2. کدام یک از کلمه های زیر اشتباه است؟ شکل درست آن را بنویسید.
  مهل _ راحت _ سمته راست _ هیاط خانه _ شحر _ لانه ی پرندها _ نحار _ سبحانه _ ظحر _ مهم

Leave a Comment

Chat