داستان شاهین و بلبل – آموزش فارسی با داستان

داستان شاهین و بلبل – آموزش فارسی با داستان برای کودکان و نوجوانان ایرانی داخل و خارج از کشور با داستان های ساده و آموزنده، لیستی از واژگان و اصطلاحات و پادکست یا ویدیوی آموزشی متن داستان در یک جنگل سرسبز، بلبلی بر روی شاخه درخت بلوطی نشسته بود و سرخوش آواز سر می داد. … Read more

This lesson was published on Mar 28, 2021 by

Login to study this lesson.