Log in
Home  »  Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos   »   داستان پرستو و کلاغ – آموزش فارسی با داستان

داستان پرستو و کلاغ – آموزش فارسی با داستان

داستان پرستو و کلاغ – آموزش فارسی با داستان به همراه ویدیو و پادکست آموزشی، لیستی از واژگان و اصطلاحات و پرسش و پاسخ برای آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان و نوجوانان Watch this video on YouTube داستان پرستو و کلاغ در یک روز آفتابی، پرستویی بعد از پروازی طولانی بر روی درختی نشست.

Read more


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 213 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

2 comments on “داستان پرستو و کلاغ – آموزش فارسی با داستان”

 1. داستان پرستو و کلاغ
  در یک روز آفتابی، پرستو بعد از یک پرواز بر درختی نشست. به طور اتفاقی کلاغی را دید که به بال و پر خود می رسد. پرستو سر صحبت را با احوال پرسی با کلاغ باز کرد. آن ها درباره هوا، غذا و چیزهای مختلفی با همدیگر صحبت کردند. در نهایت، هر کدام از آن ها از بال و پر خودش تعریف کرد تا جایی که گفتگوی آن ها به دعوا کشیده شد.
  کلاغ برای تمام کردن این بحث به پرستو گفت: ” پرهای تو برای هوای بهاری خوب است اما پرهای من برای سرمای زمستان”

  ضرب المثل داستان
  دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی
  این ضرب المثل به ما می گوید که دوست واقعی آن کسی است که در موقع سختی با تو باشد. در موقع راحتی و آسایش همه می توانند در کنار تو باشند. وقتی با مشکلی در زندگی روبرو می شویم دوستان واقعی شناخته می شوند چون ما را تنها نگذاشته و به ما کمک می کنند.

  واژگان داستان
  به خود رسیدن: ظاهر خود را تمیز و مرتب کردن
  سر صحبت: شروع و آغاز گفتگو
  در نهایت: در پایان، در آخر
  بحث: گفتگو برای نتیجه گیری درباره موضوعی خاص،
  پریشان حالی: ناراحتی، بدحالی
  درماندگی: ناتوانی
  آسایش: راحتی

  پرسش و پاسخ
  پرستو چطور سر صحبت را با کلاغ باز کرد؟
  چرا صحبت پرستو و کلاغ به دعوا کشیده شد؟
  کلاغ برای تمام کردن بحث به پرستو چه گفت؟
  این داستان چه نوع دوستی را خوب می داند؟

Leave a Comment