Log in

آموزش متضادها در فارسی به کودکان با شعر و پادکست آموزشی

آموزش متضادها در فارسی به کودکان

آموزش متضادها در فارسی به کودکان

آموزش متضادها در فارسی به کودکان با شعر و پادکست آموزشی   Learning Antonyms in Farsi with Song for Children

دقت کنید کلمات به رنگ قرمز با کلمات متضادشان به رنگ بنفش نوشته شده است.

سلام سلام بچه ها   خوش اومدین به اینجا

نگاه کنین به اطراف     بهم بگین شماها

چی ها مخالف هم هستن     یعنی مثل هم نیستن   و برعکس هم هستن

آفرین بر شما،  بگردیم  تو حیون های جنگل       

قد من چه کوتاه    پیش قد بلند زرافه

خرگوش چه تند تند میره        لاک پشت آهسته و کند میره

فیل بزرگ جثه    با موش کوچک دوسته

شیر جنگل هس قوی         زور زیادی داره

ولی میمون هس ضعیف     زور کمی هم داره

در بازی لی لی حالا، یک قدم به عقب بردار    دو قدم جلو بگذار

یک کفه ترازو    جعبه خالی بگذار

در کفه مقابل      جعبه پر بگذار

کفه سبک بالا میره     کفه سنگین پایین میاد

باز هم بگین بچه ها    نگاه کنین به دنیا

چی ها متضاد هم هستن     یعنی مثل هم نیستن   و برعکس هم هستن

آفرین بر شماها     با روز و شب، ما حالا   ببینیم متضادها

روزها، خورشید خانوم پیدا می شه           شب ها، میره پنهان می شه

روزها، دنیا روشن می شه                       شب ها، همه جا تاریک می شه

روزها، همه جا شلوغ می شه                  شب ها، همه جا آروم می شه

روزها، چراغ خاموش می شه                   شب ها، چراغ روشن می شه

بیاین شب زود به خواب بریم                   صبحش هم دیر بیدار نشیم

صبح ها وقتی از خواب بیدار می شیم     چشم هامون رو باز می کنیم  

دنیای رنگ رنگی رو      چه خوب نگاه می کنیم

شب ها وقتی به خواب می ریم             چشم هامون رو می بندیم

خواب های قشنگی رو     توی رویا می بینیم

در روزهای بلند و هوای گرم تابستون    بنوشیم آب خنک

در روزهای کوتاه و هوای سرد زمستون   بپوشیم ما لباس گرم

باز هم بیاین بچه ها، نگاه کنین به اطراف     بهم بگین شماها

چی ها مخالف هم هستن     یعنی مثل هم نیستن   و برعکس هم هستن

آفرین بر شما   مثل بالا و پایین    یا دست راست و چپ هم   سمت مقابل هستن

دست ها از هم دور شدن        بعدش به هم نزدیک شدن          کف زدن و کف زدن

صدای شادی اومد      ناراحتی از میون رفت

می خندیم و شادابیم          گریه و غم نداریم

شعر: هاجر عزیززنجانی

برای شرکت در کلاس های آنلاین فارسی می توانید با ما تماس بگیرید. ⇐ Contact us to join our Farsi classes

Leave a Comment

Chat