آشنایی با ایران در کلاس آنلاین فارسی و بیان علایق

آشنایی با ایران در کلاس آنلاین فارسی به همراه دو راهنمای تور ایرانگردی و فارسی آموزی از کشور آمریکا در حضور مدرس فارسی با فعالیت آموزشی بیان علایق در زبان فارسی نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 9 فارسی آموز: آریان توتونچیان از کشور آمریکا مدرس: هاجر عزیز زنجانی فعالیت آموزشی: بیان علایق در زبان … Read more

This lesson was published on Apr 12, 2021 by

Login to study this lesson.