زنگوله طلایی میمون – آموزش فارسی با داستان

زنگوله طلایی میمون – آموزش فارسی با داستان به همراه پادکست، ویدیو و تمرین واژگان برای آموزش فارسی به کودکان و نوجوانان روزی روزگاری، در یک جنگل سرسبز، میمونی به اسم رابین زندگی می کرد. رابین خیلی مهربون و زرنگ بود. رابین به همه ی حیوون های جنگل کمک می کرد. رابین به فیل تو … Read more

This lesson was published on Sep 02, 2021 by

Login to study this lesson.

15 comments on “زنگوله طلایی میمون – آموزش فارسی با داستان”

  1. یک دایناسور کوچولو هرروز با دوستانش بازی می کرد.
    یک روزی دایناسورکوچولو مریض شد٬ و نتوانست با دوستانش بازی کند.
    دوستانش اطلاع نداشتند که دایناسور کوچولو مریض است ٬ و به دنبال دایناسورکوچولو گشتند . هیچ جا دایناسورکوچولو نبود٬اما دایناسور کوچولو توی غارش بود.چند روز بعد دایناسور کوچولو حالش خوب شد.ولی دوستانش را پیدا
    نکرد. اینقدر به دنبال دوستانش گشت تا بالاخره موفق شد٬ روی درخت بزرگ وسط جنگل دوستانش را پیدا کند.دایناسور کوچولو و دوستانش دوباره با هم بازی کردند و خوشحال شدند.

Leave a Comment