زنگوله طلایی میمون – آموزش فارسی با داستان

زنگوله طلایی میمون – آموزش فارسی با داستان به همراه پادکست، ویدیو و تمرین واژگان برای آموزش فارسی به کودکان و نوجوانان Watch this video on YouTube روزی روزگاری، در یک جنگل سرسبز، میمونی به اسم رابین زندگی می کرد. رابین خیلی مهربون و زرنگ بود. رابین به همه ی حیوون های جنگل کمک می

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

15 comments on “زنگوله طلایی میمون – آموزش فارسی با داستان”

  1. یک دایناسور کوچولو هرروز با دوستانش بازی می کرد.
    یک روزی دایناسورکوچولو مریض شد٬ و نتوانست با دوستانش بازی کند.
    دوستانش اطلاع نداشتند که دایناسور کوچولو مریض است ٬ و به دنبال دایناسورکوچولو گشتند . هیچ جا دایناسورکوچولو نبود٬اما دایناسور کوچولو توی غارش بود.چند روز بعد دایناسور کوچولو حالش خوب شد.ولی دوستانش را پیدا
    نکرد. اینقدر به دنبال دوستانش گشت تا بالاخره موفق شد٬ روی درخت بزرگ وسط جنگل دوستانش را پیدا کند.دایناسور کوچولو و دوستانش دوباره با هم بازی کردند و خوشحال شدند.

Leave a Comment