Log in
Home  »  Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos   »   داستان باد و خورشید برای آموزش فارسی به کودکان

داستان باد و خورشید برای آموزش فارسی به کودکان

داستان فارسی باد و خورشید از ازوپ برای آموزش فارسی به کودکان غیر فارسی زبان با ویدئوی آموزشی و فعالیت های آموزشی متنوع در کلاس Watch this video on YouTube داستان باد و خورشید یک روز پاییزی، باد با صدای بلند هو هو هو می کند. خورشید خانوم، صدای باد را شنید و به آرامی

Read more


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 213 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

38 comments on “داستان باد و خورشید برای آموزش فارسی به کودکان”

 1. که نباید مغرور باشیم و همه چیز با دعوا و عصبانیت درست نمی‌شود

  خورشید برنده شد برای این که مرد را آنقدر گرم کرد که کتش را دربیاورد

  چون که باد فکر میکرد که خورشید کاری نمی‌توانست انجام بدهد

  در بیاورد قوی تر

  آرام گرم مهربان پیروز و پر انرژی شبیه خورشید و عصبانی سرد با صدای بلند و مغرور شبیه باد

  • چه قدر خوب و کامل نوشتی! آفرین بر شما
   در زبان فارسی ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: از آن نترس که های و هوی دارد، از آن بترس که سر به تو دارد
   معنی این ضرب المثل این است که حرف زدن و به خود بالیدن، کار آسانی است. ولی چیزی را در عمل نشان دادن، کار آسانی نیست و اینکه باید به عمل دیگران بیشتر توجه کنیم تا به شعار و حرف زدن آنها
   همچنین، من از این داستان این درس را گرفتم که باید با دیگران مهربان و گرم باشم و با غرور و خودبینی با دیگران برخورد نکنم.

 2. ۱د:
  .من یاد گرفتم که اگر آرام و مهربان باشیم، می توانیم قوی و پرانرژی باشیم، اما همیشه با ناراحتی و فریاد زدن شکست می خوریم

  ۲د:
  .در این داستان خورشید خانوم برنده و پیروز شد

  ۳د:
  . برای این که باد بزرگتر و پرسروصداتر بود

 3. ۱د:
  خورشید خانوم: آرام، گرم٫ مهربان، پیروز، پر انرژی
  باد: عصبانی، سرد، با صدای بلند، مغرور

 4. ۵. برای خورشید خانوم: آرام، گرم٫ مهربان، پیروز، پر انرژی
  برای باد: عصبانی، سرد، با صدای بلند، مغرور

 5. ۳. باد فکر می کرد که از خورشید قویتر است چون او می تون ابری رو فوت کن که این ابری جلو خورشید باش

  • چون او می تون ابری رو فوت کن که این ابری جلو خورشید باش
   چون اون می تونه / او می تواند ابری رو فوت کنه که این ابر جلوی خورشید باشه / هست

  • در این داستان، خورشید خانوم برنده و پیروز شد یا در این داستان، خورشید خانوم رو برنده و پیروز می دونم / به حساب می آورم / برمی شمارم
   … I consider the sun the winner

 6. ۱. من از این داستان فهمیدم که باید به ارومی و مهربانی باشید. به علاوه، نفر که مثل این است، پیروازتر از نفر عصبانی است

  • باید آروم و مهربان باشید
   یه نفر که / هر کسی که این ویژگی ها رو داره (آروم و مهربان) یا هر کسی که آروم و مهربان هست،
   پیروزتر از یه آدم / فرد عصبانی است

Leave a Comment