Last updated on July 25, 2021 by

داستان فیل و مورچه – آموزش زبان فارسی با داستان

داستان فیل و مورچه – آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو و متن کامل داستان و پرسش و پاسخ و تمرین های جالب و مفید

داستان فیل و مورچه

روزی، روزگاری یک فیل بزرگ توی جنگل زندگی می کرد که خیلی به هیکلش می بالید. همیشه حیوان های دیگه رو آزار می داد و مسخره شون می کرد.

یک روز، همون طور که داشت توی جنگل قدم می زد، طوطی رو دید که روی یک درخت نشسته بود. فیل مغرور گفت: «آهان، تو، اون جا چی کار می کنی؟ مگه نمی بینی من دارم رد می شم.  من قوی ترین حیون جنگلم. زود باش تعظیم کن، تعظیم کن».

طوطی جواب میده: «چی؟ چرا تعظیم کنم؟»

فیل گفت: «چی گفتی؟ ببینم، انگار تو نمی دونی با کی داری حرف می زنی؟ حالا بهت یاد می دم چطور به من احترام بگذاری. ها، ها، ها…».

اما، طوطی به فیل تعظیم نکرد. فیل که از کوره در رفته بود، درخت رو گرفت و شروع کرد به تکون دادنش. طوطی که دیگه نمی تونست روی درخت بشینه، پرواز کرد و رفت.

فیل گفت: «برو، برو، پرواز کن برو. حالا دیدی می تونم چی کار کنم! شماها، همه تون ضعیف هستین».

فیل مغرور این رو گفت و از اون جا دور شد. مثل همیشه به رودخونه رفت تا آب بخوره. درست کنار رودخونه، مورچه ای تو لونه ی کوچیکش زندگی می کرد. مورچه هر روز می رفت تا دونه جمع بکنه. فیل هم، هر روز اذیتش می کرد. اون روز هم، هیچ فرقی با روزهای دیگه نداشت. فیل همون طور که داشت آب می خورد، چشمش به مورچه افتاد.

فیل گفت: «مورچه کوچولو، داری دونه ها رو کجا می بری؟»

مورچه گفت: «دارم به خونه ام می برم. زمستون خیلی زود از راه می رسه، باید آماده بشم و دونه های زیادی جمع کنم».

فیل گفت: «ها، ها، ها…، که این طور …».

بعد فیل خرطومش رو پر آب کرد و اون رو روی مورچه پاشید. آب دونه های مورچه رو خراب کرد و مورچه هم سر تا پا خیس شد.

فیل خندید: «ها، ها، ها…».

مورچه گفت: «هر چه قدر دلت می خواد بخند، ولی، بالاخره یک روزی به حسابت می رسم».

فیل جواب داد: «اوه! خیلی ترسیدم. یک مورچه کوچیک می خواد حسابم رو برسه؟! از این جا برو، والا زیر پام له ات می کنم. برگرد به لونه ی کوچیکت، زود باش».

مورچه چنان از فیل و غرور بی جاش، خشمگین شده بود که قسم خورد یک روزی، حسابش رو برسه.

مورچه با خودش گفت: «باید یک فکری به حال این فیل بکنم که دیگه، این همه بقیه رو اذیت نکنه».

روز بعد، مورچه برای جمع کردن دونه، بیرون رفت. وقتی دید که فیل خوابیده، فورا، شروع کرد به نقشه کشیدن. آهسته به فیل نزدیک شد و رفت توی خرطوم فیل. شروع کرد به گاز گرفتن خرطوم فیل. اون قدر گازش گرفت که فیل بیدار شد و از شدت درد، شروع کرد به فریاد زدن.

فیل با آه و ناله می گفت: «اِهه، اِهه، اِهه…، خرطومم خیلی درد می کنه. کی رفته تو خرطومم؟ بیا بیرون. آآآی …».

مورچه صدای فریادهای فیل رو شنید و به گاز گرفتن ادامه داد. فیل که خیلی دردش گرفته بود، زد زیر گریه.

فیل با گریه می گفت: «خواهش می کنم، خواهش می کنم، یکی کمکم بکنه. خواهش می کنم، کی رفته تو خرطومم؟ بیا بیرون. خواهش می کنم، بیا بیرون».

مورچه صدای فریادهای فیل رو شنید و اومد بیرون. فیل از دیدن مورچه ی کوچولو تعجب کرد. فیل که ترسیده بود مورچه دوباره گازش بگیره، به زانو افتاد و شروع به معذرت خواهی کرد. 

فیل به مورچه گفت: «لطفا، من رو ببخش، دیگه اذیتت نمی کنم».

فیل به اشتباهش پی برد و از اون جا رفت. از اون روز به بعد، دیگه هیچ کس رو اذیت نکرد.

مورچه با خنده گفت: «حالا دیدی به بزرگی و کوچیکی نیست. ما همه مون، توانایی های منحصر به فردی داریم. پس، مغرور نباش و از توانایی هات برای کمک به دیگران استفاده کن».

پرسش های درس:

1- فیل به چه چیز خود مغرور بود؟

2- چرا فیل، بقیه ی حیوانات را اذیت می کرد؟

3- مورچه چطور توانست فیل را شکست بدهد؟

4- چرا مورچه از دست فیل خشمگین شده بود؟

5- وقتی کار اشتباهی انجام می دهیم و کسی از دست ما ناراحت می شود، چه کار باید بکنیم؟

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

14 comments on “داستان فیل و مورچه – آموزش زبان فارسی با داستان”

 1. مورچه وقتی فیل خواب بود در خرطوم فیل رفت و از داخل آن را گاز فیل را گاز گرفت

  Reply
  • همان طوری که نوشتید، وقتی که فیل خواب بود، مورچه از فرصت استفاده کرد و داخل خرطوم فیل رفت و از داخل خرطوم، شروع کرد به گاز گرفتن فیل تا درس خوبی به او بدهد.

   Reply
  • آفرین
   می تونی در پاسخ به سوال هایی که با “چرا” پرسیده می شود با “چون” جواب بدی

   Reply

Leave a Comment

Glad to see you're commenting. We'll answer your comments or questions immediately. Please note that all comments are reviewed. So, do NOT share links or use unreal names. We won't publish your Email address.

10 + six =