واژگان و اصطلاحات فارسی درباره سفر با ویدیو و پاددکست

واژگان و اصطلاحات فارسی درباره سفر با ویدیو و پاددکست و مکالمه فارسی برای تمرین شنیدن و خواندن و افزایش دامنه واژگان Watch this video on YouTube واژگان و اصطلاحات فارسی درباره سفر انواع سفرها بر اساس وسیله نقلیه سفر دریایی با کشتی یا قایق سفر هوایی با هواپیما سفر زمینی با اتوبوس، ماشین شخصی،

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

4 comments on “واژگان و اصطلاحات فارسی درباره سفر با ویدیو و پاددکست”

    • سلام. سوال خیلی خوبیه! “حالا” در این جمله، این کاربرد را دارد که گوینده می خواهد موضوع گفتگو را عوض کند. مثلا، در جمله های قبلی، درباره زمان سفر صحبت می کردند، ولی الان می خواهند درباره مکان سفر صحبت کنند. یک واژه دیگر که می توان از آن به جای “حالا” در این جمله استفاده کرد، “راستی” است

Leave a Comment