وسایل خانه در فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

وسایل خانه در فارسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان همراه با پادکست، واژگان و اصطلاحات رایج در فارسی اثاثیه / لوازم / وسایل خانه هال / اتاق نشمین / اتاق پذیرایی یکی از اتاق هایی است که در همه ی خانه ها می بینید و مبلمان آن بیشتر سلیقه ای است.

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment

Chat