Log in

Farsi Class on House Parts for Non-Persian Speakers

Published on April 25th, 2020 | Last updated on February 20th, 2021 by | Category: Learn Persian Online with 500 Persian Lessons + Videos | No Comments on Farsi Class on House Parts for Non-Persian Speakers | 117 Views | Reading Time: 4 minutes

Farsi Class on House Parts

Farsi Class on House Parts

Reading comprehension on House Parts in Farsi

خانه برای زندگی در آن ساخته شده است. قسمت های مختلفی برای یک خانه وجود دارد. این قسمت ها با توجه به آب و هوا، مکان، فرهنگ، نوع خانه ، تعداد افراد ساکن در آن، ثروت صاحب خانه  متفاوت می باشند. برای مثال بعضی از خانه ها ممکن است دارای دودکش، بالکن، استخر، باغ و گاراژ باشند. اما بعضی دیگر ممکن است آن ها را نداشته باشند.

خانه ها با توجه به نوع معماری یا موقعیت مکانی، نام های مختلفی مثل آپارتمان، ویلا، خانه های ییلاقی یا عمارت را دارند.

بیشتر خانه ها، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی، اتاق نشیمن (هال)، اتاق خواب، اتاق پذیرایی دارند.

خانه ما ویلایی و دو طبقه است. طبقه پایین (زیرزمین) آن کوچک است. در طبقه بالا (دوم) آن، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی، اتاق نشیمن (هال)، اتاق خواب و اتاق پذیرایی داریم. حیاط خانه ما بزرگ بوده و باغچه در وسط حیاط است. باغچه خانه ما، درخت مو و زردآلو، گل های نسترن و رز رنگارنگ دارد. در ورودی خانه، رو به حیاط باز می شود. خانه ما پارکینگ یا گاراژ ندارد و ماشین را در حیاط پارک می کنیم. دیوارهای خانه ما، سنگی است. خانه ما، روشن (نورگیر) و دل باز است.

خانه های آپارتمانی، معمولا کوچک و دل تنگ هستند چون حیاط ندارند. اما بعضی از واحدهای آپارتمانی، بالکن دارند.

لیست کلمات مربوط به قسمت های مختلف خانه:

Word list of house parts vocabularyلیست کلمات از واژگان قطعات خانه
house

خانه

room

اتاق

balcony

بالکن

bathroom

حمام

bedroom

اتاق خواب

dining room

ناهارخوری

living room

هال

sitting room

اتاق نشیمن

garage

گاراژ

kitchen

آشپزخانه

roof

سقف

chimney

دودکش

garden

باغ

basement

زیر زمین

cellar

انبار

attic

اتاق زیر شیروانی

study room

اتاق مطالعه

pool

استخر

toilet

توالت

window

پنجره

staircase

راه پله

stairs

پله ها

upstairs

طبقه بالا

downstairs

طبقه پایین

door

در، درب

wall

دیوار

ceiling

سقف

floor

کف

lawn

چمن

hall

سالن

doorbell

زنگ درب

patio

پاسیو

backyard

حیاط خلوت

apartment

آپارتمان


Join our free Farsi / Persian classes in our Discord server.

Join our Discord server where we hold our online classes. You can also chat with hundreds of other Farsi learners, ask us your Persian questions and find Faris partners.

Leave a Comment

Chat