Log in

تمرین املای فارسی در کلاس آنلاین با تصحیح غلط های املایی

تمرین املای فارسی در کلاس آنلاین با تصحیح غلط های املایی برای غیر فارسی زبانان به منظور یادگیری طرز صحیح نوشتن کلمات فارسی به ویژه برای کودکان و نوجوانان به طور مفید و کاربردی

تمرین املای فارسی

املای فارسی برای آشنایی با طرز درست نوشتن کلمات فارسی در قالب جملات فارسی و همچنین تمرین دستخط فارسی می باشد. در این فعالیت آموزشی، متن فارسی برای فارسی آموزان در کلاس آنلاین زبان فارسی توسط مدرس خوانده می شود. فارسی آموز، از نوشته خود عکس گرفته و آن را برای مدرس ارسال می کند. غلط های املایی یا اشتباهات نوشتاری، توسط مدرس در کلاس تصحیح می شود. به این ترتیب، فارسی آموزان املای درست کلمات فارسی را یاد گرفته و تمرین می کنند.

متن املای فارسی درباره حواس پنجگانه

چشم از اعضای مهم بدن است. ما دنیای اطراف خود را با چشم می بینیم. کسانی که نمی توانند به راحتی نوشته ها و چیزهای اطراف را تشخیص دهند، از عینک استفاده می کنند.

ما به کمک گوش صداها را می شنویم. بعضی از افراد حس شنوایی قوی و تیزی دارند. بعضی افراد در سن پیری گوش شان سنگین می شود و باید با صدای بلند با آن ها حرف بزنیم.

ما با زبان، مزه و طعم خوراکی ها را می چشیم. ما با بینی یا دماغ، بوهای مختلف را به خوبی از هم تشخیص می دهیم. ما به کمک پوست، چیزها را لمس می کنیم و گرمی، سردی، زبری، نرمی، فشار و درد را حس می کنیم.

Leave a Comment

Chat