آموزش خواندن و نوشتن فارسی به بزرگسالان در مدرسه فارسی

آموزش خواندن و نوشتن فارسی به بزرگسالان

آیا به دنبال برنامه آموزشی یا کلاس آنلاین آموزش خواندن و نوشتن فارسی به بزرگسالان هستید؟ در مدرسه آنلاین فارسی ما فارسی آموزان بزرگسال می توانند هم در کلاس آنلاین فارسی به شکل همزمان و هم از طریق نرم افزار آموزش زبان فارسی ما به شکل ناهمزمان خواندن و نوشتن فارسی را بیاموزند. در اینRead

آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان در مدرسه آنلاین فارسی

آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان در مدرسه آنلاین فارسی

آیا به دنبال آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان و نوجوانان خارج از کشور هستید؟ آیا قصد دارید فرزندتان با خواندن و نوشتن زبان فارسی به راحتی آشنا شود تا بتواند به یک کودک دوزبانه و یا حتی چند زبانه تبدیل شود؟ در این مقاله به شما توضیح می دهیم فرزند شما چگونه می تواندRead

چاپ مقاله علمی پژوهشی در فارسی و انگلیسی با مزایای فراوان

چاپ مقاله علمی پژوهشی در دو زبان فارسی و انگلیسی به نام خود نویسنده برای کسب شهرت جهانی

آیا به دنبال چاپ مقاله علمی پژوهشی در دو زبان فارسی و انگلیسی هستید؟ چنانچه قصد دارید مقالات خود را در یک مرکز آموزشی معتبر و بین المللی چاپ کنید، آکادمی دوزبانه LELB Society می تواند یک انتخاب مطمئن و حساب شده باشد. در این مقاله، فواید چاپ مقالات علمی و آموزشی در آکادمی ماRead

Learn Persian Alphabet for All Levels & Age Groups

Learn Persian alphabet with videos for non-Persian speakers

Learn Persian alphabet with top Persian tutorials and videos to practice reading and writing in Farsi for non-Persian speakers. Learn how to read and write in Farsi with Persian-speaking teachers. Learn Persian alphabet with videos At LELB Society, our Farsi learners can access tons of top Persian lessons developed by our Persian teachers and team

آموزش الفبای فارسی با صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی برای کودکان

learn Persian vowels for kids with videos and words at LELB Society

آموزش الفبای فارسی با صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی برای کودکان غیر فارسی زبان با کلمات ساده برای یادگیری خواندن و نوشتن فارسی در ویدیوی آموزشی صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی صداهای کوتاه ـَــِــُ به تنهایی خوانده نمی شوند. این صداها زیر یا روی حروف الفبای فارسی قرار گرفته و با آن ها می توانیمRead

پرسش چالشی درباره تحت تاثیر دوستان قرار گرفتن برای مکالمه فارسی و تمرین صحبت کردن

English Question on Impressing Friends for IELTS with a podcast, list of questions and vocabulary practice at LELB Society

پرسش چالشی درباره تحت تاثیر دوستان قرار گرفتن برای تمرین مکالمه فارسی و صحبت کردن در کلاس آنلاین فارسی برای غیر فارسی زبانان و تمرینی بسیار مناسب برای آشنایی با واژگان فارسی به شکل موضوعی پرسش چالشی درباره تحت تاثیر دوستان قرار گرفتن خوب درباره پرسش های زیر فکر کنید تا در کلاس فارسی دربارهRead

روخوانی متون فارسی از الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

Learn Persian Alphabet Letter i at LELB Society with podcast

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ درست واژگان Watch this video on YouTube آشنایی با حروف الفبا از الف تا واو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا واو، این درسRead

روخوانی متون فارسی از الف تا واو با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

Learn Persian Alphabet Letters N & V at LELB Society

تمرین روخوانی متون فارسی و آشنایی با حروف الفبای فارسی از حرف الف تا واو تدریس شده به زبان انگلیسی برای غیر فارسی زبانان به همراه ویدیو، افزایش دایره واژگان زبان فارسی و تمرین تلفظ Watch this video on YouTube آشنایی با حروف الفبا از الف تا گاف برای آشنایی با حروف الفبای فارسی ازRead

روخوانی متون فارسی از الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

Learn Persian Alphabet letters K & G at LELB Society with explanations to read and write in Farsi

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی شامل واژگان و جمله های بسیار ساده و رایج در زبان فارسی و تمرین تلفظ و افزایش دایره واژگان Watch this video on YouTube آشنایی با حروف الفبا از الف تا غین برای آشنایی باRead

روخوانی متون فارسی از الف تا غین با ویدیو برای آموزش الفبای زبان فارسی

Learn Persian Alphabets Ein & Ghein at LELB Society

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا غین برای آموزش حروف الفبای فارسی و تمرین خواندن و نوشتن تدریس شده به زبان انگلیسی ایده آل برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ واژگان Watch this video on YouTube آشنایی با حروف الفبا از الف تا ضاد برای آشنایی با حروف الفبای فارسی ازRead