Log in

آموزش حروف سین و شین به کودکان با شعر و انیمیشن

آموزش حروف سین و شین از الفبای فارسی برای کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان خارج از کشور به همراه ویدیو، شعر و انیمیشن

آموزش حروف سین و شین به کودکان با شعر و آهنگ در ویدیو برای آموزش حروف الفبای زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در مدرسه فارسی LELB Society  به همراه آموزش نوشتن و خواندن حروف زبان فارسی با کلمه های ساده و ملموس فارسی برای یادگیری آسان، پویا و جذاب نویسنده و شاعر: خانم هاجرRead…

آموزش حروف ر ز ژ به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان

آموزش حروف ر ز ژ به کودکان با شعر و انیمیشن مناسب برای غیر فارسی زبانان در مدرسه فارسی آنلاین

آموزش حروف ر ز ژ به کودکان با شعر برای آموزش حروف الفبای زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با ویدیو و آشنایی با نحوه نوشتن و خواندن حروف زبان فارسی به کودکان در مدرسه فارسی LELB Society به شکل منحصر به فرد برای یادگیری آسان، جذاب و شیرین ویدیوی آموزش حروف ر ز ژRead…

آموزش زبان فارسی با داستان گربه و موشها برای کودکان

آموزش زبان فارسی با داستان گربه و موشها برای کودکان و نوجوانان خارج از کشور به همراه ویدیو، لیست واژگان جدید و نسخه انگلیسی

آموزش زبان فارسی با داستان گربه و موشها برای کودکان و نوجوانان خارج از کشور به همراه ویدیو، لیست واژگان جدید و نسخه انگلیسی که مناسب برای پرورش کودک دوزبانه مسلط به فارسی و انگلیسی می باشد مترجم: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان گربه و موشها برای خواندن نسخه انگلیسی داستان گربهRead…

How to Write Persian Alphabet for Beginners with Video

How to write Persian alphabet for beginners with a video and comment form to practice writing in our Persian School

Do you need to know how to write Persian alphabet for beginners? In this post with an embedded video, you will learn 11 basic words in Farsi that are written with 8 Persian letters in the Persian alphabet. Watch this video on how to write Persian alphabet for beginners Watch this video on YouTube HowRead…

آموزش حرف م به کودکان با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

آموزش حرف م به کودکان برای آموزش حروف الفبای زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با ویدیو به همراه آموزش نوشتن و خواندن زبان فارسی به کودکان در مدرسه فارسی LELB Society به شکل جذاب، پویا و عملی با شعر، تصویرسازی و آشنایی در کلمات ساده فارسی ویدیوی آموزش حرف م به کودکان کودکان باRead…

آموزش حرف د به کودکان با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

آموزش حرف د به کودکان با شعر و انیمیشن در مدرسه فارسی آنلاین

آموزش حرف د به کودکان با ویدیوی آموزشی برای غیر فارسی زبانان به همراه آموزش نوشتن و خواندن حروف الفبای زبان فارسی در مدرسه فارسی LELB Society به شکل پویا و عملی با استفاده از تصویر و انیمیشن ویدیوی آموزش حرف د به کودکان کودکان می توانند با دیدن ویدیوی آموزش حرف د در زیرRead…

آموزش حرف ن به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان

آموزش حرف ن به کودکان با شعر و ویدیو در مدرسه فارسی

آموزش حرف ن به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان با ویدیوی آموزشی به همراه آموزش نوشتن و خواندن الفبای فارسی در مدرسه فارسی LELB Society برای آموزش زبان فارسی به شکل پویا و عملی با استفاده از تصویر و انیمیشن ویدیوی آموزش حرف ن به کودکان کودکان می توانند با توجه به نیازRead…

جوجه جوجه طلایی برای آموزش زبان فارسی به کودکان

جوجه جوجه طلایی برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان خارج از کشور با اجرای بیتا حریری اصل

آهنگ جوجه جوجه طلایی به همراه ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان خارج از کشور با اجرای بیتا حریری اصل، کودک دوزبانه و نوازندگی دکتر محمد حسین حریری اصل ویدیوی جوجه جوجه طلایی Watch this video on YouTube متن آهنگ جوجه جوجه طلایی جوجه جوجه طلایی نوکت سرخ و حنایی تخم خودRead…

آموزش زبان فارسی به کودکان با آهنگ ای زنبور طلایی + ویدیو

ای زنبور طلایی برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان به همراه ویدیو و موسیقی

آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان با آهنگ ای زنبور طلایی به همراه ویدیو و آهنگ با اجرای بیتا حریری اصل، کودک دوزبانه و نوازندگی دکتر محمد حسین حریری اصل ویدیوی آهنگ ای زنبور طلایی Watch this video on YouTube متن آهنگ ای زنبور طلایی ای زنبور طلایی نیش می‌ زنیRead…

آموزش زبان فارسی با آهنگ توپ سفیدم قشنگی و نازی با ویدیو

آهنگ فارسی توپ سفیدم قشنگی و نازی برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان

آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان با آهنگ توپ سفیدم قشنگی و نازی به همراه ویدیو، و موسیقی شاد با اجرای بیتا حریری اصل، کودک دوزبانه مسلط به فارسی و انگلیسی و نوازندگی دکتر محمد حسین حریری اصل ویدیوی توپ سفیدم قشنگی و نازی Watch this video on YouTube متن آهنگRead…