انگلیسی پایه هفتم درس ۸ به همراه ویدیو و آموزش واژگان

انگلیسی پایه هفتم درس ۸ تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با تخصص آموزش آنلاین زبان انگلیسی به همراه ویدیو و پادکست آموزشی و آموزش واژگان درمتن ویدیوی انگلیسی پایه هفتم درس ۸ My Favorite Food Conversation Listen to the students talking about their favorite food. Student 1: Look, … Read more

This lesson was published on Oct 31, 2022 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment